Popis  MAIN PAGE


Welcome
Welcome to the Pragotron/Elektrocas/Chronotechna collectors Website.
 
Warning - Only partial translation of this website available
As this website is originally written in slovak language and contains a lot of information, translation of which is relatively strenuous, with respect to the small target group, translation of the main menu, static components of the main page, our collection, guestbook and contact form is only available in english language. In case, you have some further questions, please, don´t hesitate to contact us using our contact form. We would be happy to answer them.
 
 
 
Upravený a doplnený popis dochádzkových hodín typového radu DK 8
Pridané: 08.06.2017, Autor: Mišo
Stránky boli doplnené o nový popis autonómnych dochádzkových hodín DK 8A, DK 8AB. Zároveň bol upravený popis dochádzkových podružných hodín DK 8N, DK 8B. Pridaný bol aj propagačný materiál výrobcu k týmto typom dochádzkových hodín.
 
Upravené a doplnené popisy analógových podružných hodín
Pridané: 06.01.2017, Autor: Mišo
Na stránky boli pridané nové popisy analógových podružných hodín P 30 a PV 30 vrátane originálneho propagačného materiálu výrobcu. Zároveň bol upravený popis podružných hodín PV 301.
 
Časomerné a informačné zariadenia PRAGOTRON - katalógový list
Pridané: 27.02.2016, Autor: Mišo
Dnes k článku o systémoch jednotného času pribudol katalógový list so sortimentom výrobkov značky PRAGOTRON z roku 1995.
 
Propagačný materiál k vyvolávaciemu informačnému systému Pragotron
Pridané: 29.01.2016, Autor: Robo, Mišo
Na stránky pribudol sken propagačného materiálu k vyvolávaciemu informačnému systému Pragotron v nemčine a ruštine na stiahnutie.
 
Hodinová ústredňa EHU - návrh katalógového listu
Pridané: 02.01.2016, Autor: Robo
K popisu hodinovej ústredne EHU 0624 / EHU 0660 pribudol na stiahnutie návrh katalógového listu k tomuto typu ústrední vypracovaný v roku 1982.
 
Signálne relé SR 40 - návod pre obsluhu, montáž a údržbu
Pridané: 17.12.2015, Autor: Mišo
Na stránky bol pridaný návod na obsluhu, montáž a údržbu k signálnemu relé typu SR 40.
 
Popis dvojstranných analógových podružných hodín AV 60
Pridané: 19.08.2015, Autor: Mišo
Na stránky bol pridaný popis analógových podružných hodín typu AV 60 s transparentným ciferníkom vrátane originálneho propagačného materiálu výrobcu.
 
Návod na obsluhu a montáž k listovým hodinám IPJ 061 / 1
Pridané: 20.05.2015, Autor: Mišo
Do popisu digitálnych listových hodín IPJ 061 / 1 bol pridaný návod na obsluhu a montáž k tomuto typu hodín.
 
 
Slovensky English Deutsch Spanielsky

Summary
You can actually find 62 descriptions of Pragotron devices and related articles on this website. Desriptions of another devices are currently in preparation. 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!