Popis  ZZ 41


Stručný popis

Zálohovaný napájací zdroj ZZ 41 je určený pre napájanie hlavných hodín a linkových rozvádzačov slúžiacich v systémoch jednotného času, prípadne iných obdobných zariadení pracujúcich s napätím 24 V. Hlavnou úlohou tohto zdroja je zabezpečiť napájanie prístrojov v prípade, ak dôjde k výpadku sieťového napätia. Najčastejšie sa využíva v kombinácii s hlavnými hodinami typu EH 40, prípadne linkovým rozvádzačom typu RL 40.

Typové označenie: ZZ 41
Rok výroby: 198x - 199x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 288 mm / 144 mm / 115 mm
Hmotnosť: < 4 kg
Napájanie: 220 V
Záložný zdroj napätia: 2 x akumulátor 12 V (1,2 Ah)
Výstupné napätie: 22 V - 37 V
Farebné prevedenie: čierne


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt zálohovaného zdroja ZZ 41 je zhotovený z celistvého plastového výlisku. Do vnútornej časti tohto krytu sú zabudované jednotlivé časti zariadenia - zdroj napätia s hlavným vypínačom a kontrolkou, elektrické poistky, svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže a zdierky určené na premeranie stavu zálohovacích batérií. Zároveň je v tomto kryte vyhradený priestor pre vloženie a pripojenie dvoch kusov 12 V zálohovacích batérií s kapacitou 1,2 Ah. Tieto batérie sa k zdroju napätia pripájajú do série pomocou tenkých káblov s nasúvacími konektormi. Napájací sieťový kábel (220 V) sa vo svorkovnici pripája na svorky "U1 / N1 / PE", výstupný dvojžilový kábel vedúci k zálohovanému zariadeniu (24 V) na svorky "+ B -". Okrem nich sú vo svorkovnici k dispozícii aj pomocné svorky "U2 / N2 / PE" určené pre prípadné napájanie zálohovaného alebo iného ďalšieho zariadenia sieťovým napätím (220 V). Prednú stenu zálohovaného zdroja tvorí odnímateľný čelný panel z plechu s výrezmi pre kontrolku, spínač a prístup k poistkám, ktorý je so zvyškom zariadenia prepojený konektorom a prichytený o plastový kryt štyrmi skrutkami. Na ľavej strane tohto panelu nad hlavným vypínačom je umiestnené logo výrobcu s typovým označením. Na pravej strane sa nachádza odnímateľná plechová krytka umožňujúca prístup k poistkám a meracím zdierkam. Štítok s výrobnými údajmi je umiestnený uprostred tohto panelu v jeho spodnej časti. Na zadnej strane panelu je upevnená doska plošných spojov s kondenzátormi, odpormi a riadiacimi prvkami. Predná strana zálohovaného zdroja je prekrytá otvárateľným krytom z priehľadného plexiskla, ktorý je možné uzamknúť jednoduchým kľučikom.

Princíp funkcie:
Zariadenie sa po zopnutí hlavného vypínača uvádza do pohotovostného režimu, v ktorom prebieha automatické dobíjanie zálohovacích batérií. V prípade výpadku napájania zálohovaného zariadenia (hlavných hodín, linkového rozvádzača a pod.) sieťovým napätím je pripojené zariadenie automaticky napájané zálohovaným zdrojom. Po obnovení sieťového napájania zostáva zariadenie opäť v pohotovostnom režime.

Fotografie


Predná strana zálohovaného zdroja ZZ 41 (otvorený kryt)

Celkový pohĺad na zálohovaný zdroj s otvoreným krytom

Logo výrobcu na čelnom paneli zariadenia

Hlavný vypínač s kontrolkou a poistkou

Štítok so základnými údajmi a výrobným číslom

Kryt tavných poistiek a meracích zdierok

Vnútorná časť zálohovaného zdroja po odstránení čelného panelu

Napájací zdroj zariadenia

Svorkovnica pre pripojenie kabeláže

Doska plošných spojov s konektorom
na zadnej strane čelného krytu

Rozložené časti zálohovaného zdroja ZZ 41


Na stiahnutie


ZZ 41, ZZ 24
návod pre obsluhu, montáž a údržbu