Popis  Vegasport BETA


Stručný popis

Digitálne stopky Vegasport BETA slúžia na meranie dĺžky trvania sledovaného deja s presnosťou na desiatky milisekúnd. Na rozdiel od jednoduchšieho modelu s označením ALFA disponujú pamäťou na štyri medzičasy. Široké uplatnenie tieto zariadenia našli predovšetkým v oblasti športu. Zobrazovanie času je na týchto stopkách zabezpečené prostredníctvom číslicových výbojok, tzv. digitrónov (1). Od roku 1981 boli digitróny v inovovanom type BETA 81 nahradené displejmi na báze LED diód, ktorými boli modernizované aj niektoré staršie, pôvodne digitrónové zariadenia. Tieto stopky však neboli vyrábané dlho, nakoľko firma Vegasport, Hradec Králové, ktorá bola ich výrobcom, v roku 1989 zanikla. Viaceré z týchto zariadení však i napriek svojmu veku slúžia pôvodnému účelu dodnes.

Typové označenie: BETA
Rok výroby: 197x - 1989
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 355 mm / 70 mm / 320 mm
Hmotnosť: 3,8 Kg
Farebné prevedenie: čiernošedé
Napájanie: 220 V (50 Hz)
Ovládanie: tlačidlá na zariadení a externé časomerné príslušenstvo
Merané jednotky času: hodiny - minúty - sekundy - milisekundy


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt, v ktorom je umiestnená riadiaca elektronika digitálnych stopiek BETA, je zhotovený z prístrojovej skrinky výrobcu Tesla Jihlava. Prednú stranu zariadenia tvorí panel so zobrazovacím displejom na báze digitrónov, resp. LED diód na ľavej strane a ovládacími tlačidlami doplnenými ich popisom a typovým označením zariadenia na pravej strane. Na zadnej strane stopiek sú umiestnené poistky, konektory napájania 220 V (z elektrickej siete), napájania 12 V (z batérií - záložného zdroja) ako aj DIN konektory, ktoré slúžia na prepojenie zariadenia s externým časomerným príslušenstvom. Zadný panel obsahuje aj výstup na tlačiareň alebo displej s paralelným rozhraním s výstupom jednotlivých číslic vo formáte TTL BCD kód 8421. Ďalej je tu možné nájsť otočný regulátor slúžiaci na nastavenie predĺženia impulzu zo svetelnej závory (fotobunky) pri registrácii medzičasov v automatickom režime. V pravom dolnom rohu zadnej steny je možné nájsť údaj o sériovom čísle a roku výroby zariadenia. Jednotlivé časti krytu zariadenia sú vzajomne spojené skrutkami.
Príslušenstvo, ktoré je možné k stopkám pripojiť je naozaj široké a je popísané v osobitnej časti príslušenstvo. Spomenúť možno rôzne mechanické spínače, svetelnú závoru SZ1, infračervenú reflexnú závoru IFZ, mechanickú štartovnú bránku pre lyžovanie, upravené štartovacie pištole alebo akustické štartovné intervaly s klaksónami alebo reproduktormi.

Princíp funkcie:
Ovládanie digitálnych stopiek BETA je veľmi jednoduché. Po pripojení napájacieho kábla do konektora (220 V) a zapnutia tlačidla "SÍŤ" na prednom paneli sa rozsvieti čelný displej zobrazujúci nulový čas. Následne je možné spustiť meranie času tlačidlom "START" a zastaviť ho prostredníctvom tlačidla "STOP". Pre spustenie ako aj zastavenie merania je tiež možné použiť aj príslušenstvo pripojené na DIN konektory s označením "START" a "STOP" na zadnej strane prístroja. Tlačidlo "NL" slúži na vynulovanie nameraného času. Zaznamenávanie medzičasov sa v štandardnom režime aktivuje príslušenstvom (svetelnou závorou - fotobunkou a pod.) pripojeným na DIN konektory s označením MČ 1 - 4 umiestneným na zadnej stene zariadenia, čím je každá zo štyroch pamätí pre medzičas riadená osobitným príslušenstvom. Po jeho aktivácii sa rozsvieti kontrolka LED pri príslušnom tlačidle medzičasu. Časový údaj prislúchajúci prvému medzičasu zostane zobrazený na displeji až do okamihu zatlačenia príslušného tlačidla MČ 1 - 4. Jeho zatlačením príslušná kontrolka medzičasu zhasne a na displeji sa zobrazí ďalší zaznamenaný medzičas v chronologickom slede. V prípade, že po zatlačení príslušného tlačidla MČ 1 - 4 nezostal v pamäti žiaden zaznamenaný medzičas, zobrazuje sa na displeji opäť aktuálne meraný čas, ktorého meranie pokračuje kontinuálne bez ohľadu na stav displeja. Po zatlačení tlačidla "AUT" je zaznamenávanie medzičasov do všetkých štyroch pamätí závislé len od príslušenstva pripojeného na konektor MČ 1. Pamäte sú zapojené do série a zaznamenávajú medzičasy v chronologickom slede (prvý medzičas sa zapíše do pamäte MČ 1, druhý do pamäte MČ 2, atď.) a cyklicky (po zápise do pamäte MČ 4 nasleduje opäť zápis do pamäte MČ 1). Tento režim síce umožňuje zaznamenávať väčší počet medzičasov, vyžaduje si však rýchle spracovanie zaznamenaných údajov zo strany obsluhy. V prípade väčšieho počtu medzičasov je preto výhodnejšie pripojiť k stopkám tlačiareň nahradzujúcu ručné zaznamenávanie údajov. Aby pri pohybe jedného športovca fotobunka nezaznamenala viacero údajov o medzičase do niekoľkých pamätí zároveň (viacnásobným aktivovaním fotobunky ľavou nohou, pravou nohou, lyžiarskou paličkou a pod.), je na stopkách otočným regulátorom "BLOK" umiestneným na zadnej stene možné nastaviť čas predĺženia impulzu fotobunky v rozsahu 0 - 2 sekundy.

Fotografie


Celkový pohľad na stopky BETA

Detail na displej stopiek

Detail na ovládacie tlačidlá

Pohľad na zadný panel stopiekDetailný pohľad na ľavú stranu zadného panela

Detailný pohľad na označenie od výrobcu

Pohľad na hornú časť stopiek

Pohľad na bočnú časť stopiek
Použitá literatúra a informačné zdroje:

(1) http://sk.wikipedia.org/wiki/Digitr%C3%B3n (27.3.2012)
(2) http://www.elsport.cz (14.12.2012)