Popis  Vegasport ALFA


Stručný popis

Digitálne stopky Vegasport Alfa slúžia na meranie dĺžky trvania sledovaného deja s presnosťou na desiatky milisekúnd. Ide o najjednoduchší z modelov stopiek od výrobcu Vegasport a disponuje len jedno pamäťou na medzičasy. Široké uplatnenie našli predovšetkým v oblasti športu. Zobrazovanie času je na týchto stopkách bolo do roku 1981 zabezpečené prostredníctvom číslicových výbojok, tzv. digitrónov(1), neskôr boli tieto už nahradzované LED displejmi so zmeneným označením ALFA 81, ktorými boli modernizované aj niektoré staršie digitronové zariadenia. Neboli však vyrábané dlho, nakoľko firma v roku 1989 zanikla bez náhrady.

Typové označenie: ALFA
Rok výroby: 197x - 1989
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 355 mm / 70 mm / 320 mm
Hmotnosť: 3,8 Kg
Farebné prevedenie: čiernošedé
Napájanie: 220 V (50 Hz)
Ovládanie: tlačidlá na zariadení a externé časomerné príslušenstvo
Merané jednotky času: hodiny - minúty - sekundy - milisekundy


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt digitálnych stopiek ALFA je zhotovený z prístrojovej skrínky výrobcu Tesla Jihlava. Predná strana zariadenia pozostáva z digitronového displeja a ovládacích tlačítok spolu s označením zariadenia ALFA. Zadný panel pozostáva z poistiek, napájania 12v, ktoré je možné použiť na napájanie zariadenia z batérii, alebo ako záložný zdroj, konektorov na napájanie a z DIN konektorov, ktoré slúžia na prepojenie zariadenia externým časomerným príslušenstvom. Zadný panel obsahuje aj výstup na tlačiareň alebo displej s paralelným rozhraním s výstupom jednotlivých číslic vo formáte TTL BCD kód 8421. Ďalej je tu možné nájsť prepínač na nastavenie intervalu pre akustické štartovacie zariadenie. Na pravej spodnej strane je možné nájsť údaj o sériovom čísle a roku výroby zariadenia. Všetky časti sú vzajomne spojené skrutkami. Príslušenstvo, ktoré je možné k stopkám pripojiť je naozaj široké a je popísané v osobitnej časti príslušenstvo. Spomenúť možno rôzne mechanické spínače, svetelnú závoru SZ1, infračervenú reflexnú závoru IFZ, mechanickú štartovnú bránku pre lyžovanie, upravené štartovacie pištole alebo akustické štartovné intervaly s klaksónami alebo reproduktormi.

Princíp funkcie:
Ovládanie digitálnych stopiek ALFA je veľmi jednoduché. Po pripojení napájacieho kábla do zásuvky (220 V) a zapnutia tlačidla SÍŤ sa rozsvieti čelný displej zobrazujúci nulový čas. Následne je možné spustiť počítanie času tlačidlom ŠTART alebo ho zastaviť prostredníctvom tlačidla STOP. Pre spustenie ako aj zastavenie merania je samozrejme možné použiť aj príslušenstvo, ktoré je možné pripojiť na DIN konektory START a STOP na zadnej strane prístroja. Na vynulovanie nameraného času sa používa tlačidlo NL. V prípade, že je ku konektoru MČ umiestneného na zadnej strane zariadenia pripojené príslušenstvo sa vždy pri jeho aktivácii časomiera zastaví a LED na prednom paneli MČ sa rozsvieti. Zobrazí tak medzičas, ktorý bol príslušenstvom zaznamenaný, pričom meranie času pokračuje naďalej. Po stlačení tlačidla MČ je zobrazený opäť meraný čas. DIN konektor s označením INTERVAL je možné využiť pre pripojenie akustického štartovacieho zariadenia s kmitočtom 1 Hz pre taktovanie a spúšťací impulz. Nastaviť je možné 3 hodnoty - 0 - vypnutý interval, 30 - interval pri stave displeja 24 sek a 60 - interval pri stave displeja 54 sek. Takéto signály sú však pri športe väčšinou len informatívne a reálne je pre špustenie merania použitý vstup z fotobunky alebo iného príslušenstva..

Fotografie


Celkový pohľad na stopky ALFA

Detail na displej stopiek

Detail na ovládacie tlačidlá

Pohľad na zadný panel stopiekDetailný pohľad na ľavú stranu zadného panela

Detailný pohľad na pravú stranu zadného panela

Pohľad na hornú časť stopiek

Pohľad na bočnú časť stopiekPohľad na stopky s pripojeným príslušenstvom - svetelnou závorou SZ 1

Pohľad na stopky s pripojeným príslušenstvom - Mechanickou štartovnou bránkou pre lyžiarov


Použitá literatúra a informačné zdroje:

(1) http://sk.wikipedia.org/wiki/Digitr%C3%B3n (27.3.2012)
(2) http://www.elsport.cz (14.12.2012)