Popis  PRAGOTRON / ÚRE-ČSAV



Info Upozornenie! Prehliadate si informatívny popis. Znamená to, že zariadenie tohto typu nevlastníme, a preto nevieme zaručiť uvedené informácie. V popise uvádzame všetky nám známe fakty. Ak nám viete poskytnúť uvedené zariadenie alebo ďalšie informácie o ňom, kontaktujte nás.





Popis hodín

Tieto autonómne listové hodiny riadené rádiovým signálom vyrobil ÚRE-ČSAV v spolupráci s národným podnikom Pragotron. Chod autonómnych hodín bol regulovaný rádiovým signálom z vysielača OMA 50. Presný čas tieto hodiny zobrazovali prostredníctvom mechanizmu založeného na báze preklápacích listov. Niekoľko vyrobených exemplárov našlo na určitý čas uplatnenie ako pouličné hodiny, predovšetkým v Prahe. V bežnej prevádzke už dnes tieto hodiny nenájdeme.



Typové označenie: PRAGOTRON / ÚRE-ČSAV (?)
Rok výroby: 1977 - 1978
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): ?
Hmotnosť: ?
Farebné prevedenie: svetlo šedé / tmavo šedé
Prevedenie preklápacích listov: biely podklad + čierne písmo
Počet preklápacích listov: 10 / 10 / 10 / 10
Napájanie: 220 V
Ovládanie: zabudovaný kryštálový oscilátor
rádiový signál vysielača OMA 50


Konštrukcia:
Elektronická časť hodín bola vyvinutá v Ústave radiotechniky a elektroniky Československej akadémie vied v Prahe. Jej základom boli autonómne elektronické hodiny riadené kryštálovým oscilátorom, doplnené o prijímač riadiaceho rádiového signálu a ovládacie obvody, ktoré na základe prijímaného signálu upravovali frekvenciu oscilátora hodín, čím anulovali ich chod a zároveň automaticky kontrolovali a v prípade potreby nastavovali správny časový údaj. Signál vysielaný na frekvencii 50 kHz bol zachytávaný úzkopásmovým prijímačom so šírkou pásma 30 Hz vyznačujúcim sa vysokou selektivitou a schopnosťou eliminácie rušivých vplyvov. Na vstup tohto prijímača bola prostredníctvom zvodu tvoreného koaxiálnym káblom pripojená ferritová anténa s predzosilovačom. Jeho vlastnosti umožňovali použitie anténneho zvodu s maximálnou dĺžkou až 100 m, aby bolo možné anténu umiestniť na miesto s minimálnym výskytom rušivých vplyvov. Identifikáciu a nastavenie správnej časovej informácie zabezpečovali riadiace obvody hodín pozostávajúce z fázového detektora, separátora časových impulzov, dekadických čítačov, kontrolnej pamäte s logickým filtrom a hodinového deliča. Elektronická časť týchto hodín bola navrhnutá a konštruovaná pre všeobecnejšie praktické využitie, preto v mnohých technologických aspektoch prekračovala požiadavky kladené na pouličné hodiny.
Mechanická časť hodín zhotovená podnikom Pragotron pozostávala z displeja zobrazujúceho aktuálny čas (hodiny, minúty) prostredníctvom preklápacích listov preklápajúcich sa (na rozdiel od iných typov listových hodín) podľa vertikálnej osi. Displej pozostával zo štyroch samostatných preklápacích segmentov zobrazujúcich zvlášť desiatky a jednotky hodín a desiatky a jednotky minút. Medzi zobrazovačmi hodín a minút sa nachádzal valček bielej farby s čiernou dvojbodkou, ktorého rotácia vytvárala dojem "blikajúcej dvojbodky" (známej z modernejších displejov na báze LCD / LED). Funkčné časti hodín boli umiestnené do plechového krytu obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi s displejom prekrytým sklenenou platňou.
Bližšie podrobnosti o vyhotovení jednotlivých funkčných vzorkov (podľa dostupných zdrojov 4 ks) a ich využití sa nám zatiaľ zistiť nepodarilo. Z dochovaných fotografií je však zrejmé, že sa v detailoch vzájomne líšili farebným riešením krytu, prevedením loga výrobcu a pod. Hodiny určené pre umiestnenie v uliciach boli riešené ako obojstranné, s bočným upevnením na stožiar prostredníctvom konzoly, ktorej prevedenie bolo na jednotlivých exemplároch taktiež odlišné. Anténa vychádzala spravidla zo strednej časti vrchnej steny krytu hodín. Rozličné bolo tiež zhotovenie preklápacích listových segmentov. Funkčný vzorok určený na testovanie v priestoroch ústavu mal na všetkých štyroch segmentoch listy označené číslami 0 - 9, zatiaľ čo exempláre určené pre prevádzku v uliciach mali už pravdepodobne v segmentoch zobrazujúcich desiatky hodín a minút číselne označené iba využiteľné preklápacie listy (1 - 2 pri desiatkach hodín, 0 - 5 pri desiatkach minút), pričom ostatné listy v nich boli biele (bez popisu).

Princíp funkcie:
Ferritová anténa hodín s predzosilovačom prijímala časový signál z národného etalónu vysielaný na frekvencii 50 kHz československým vysielačom OMA 50. Prijímaný signál prechádzal do zosilovača, ktorého výstup bol referenčným signálom pre fázový detektor. Obvody tohto detektora porovnávali a udržovali fázový rozdiel medzi frekvenciou riadeného oscilátora a frekvenciou národného etalónu na minimálnej úrovni. Vysielané impulzy nesúce informáciu o aktuálnom čase prechádzali do separátora časových impulzov. Separátor v priebehu minúty zachytil 5 informačných impulzov, ktoré po separovaní do 5 oddelených výstupov odoslal do dekodéru časovej informácie. Základným predpokladom zaregistrovania časovej informácie bola správna identifikácia prvého z piatich informačných impulzov, ktorému ako jedinému musel predchádzať časový úsek bez zaregistrovania akéhokoľvek impulzu (ani rušivého) väčší ako 10 sekúnd (tzv. ochranný interval). Dekodér časovej informácie pozostával zo štyroch dekadických čítačov sekundových impulzov, ktoré boli pred príchodom prvého impulzu automaticky nastavené do polohy "9". Prvý dekadický čítač počítal sekundové impulzy medzi 1. a 2. informačným impulzom, druhý dekadický čítač impulzy medzi 2. a 3. informačným impulzom, atď. Výsledkom bola časová informácia o desiatkach a jednotkách hodín a o desiatkach a jednotkách minút prenášaná do pamäte časovej informácie. Informácia o aktuálnom čase v nej bola preverovaná pomocou logického filtra, ktorý jej správnosť kontroloval porovnávaním dvoch po sebe idúcich časových údajov. Údaj, ktorý bol od predchádzajúceho v jednotkách minút vyšší o "1" a zároveň zhodný v desiatkach a jednotkách hodín a v desiatkach minút sa považoval za správny a následne bol odoslaný v tvare paralelného kódu BCD do hodinového deliča pre ďalšie využitie, t.j. nastavenie správneho času na preklápacom listovom displeji. Z uvedeného postupu logickej filtrácie je zrejmé, že údaje o časovej informácii prijaté pri zmene desiatok minút boli vždy vyhodnotené ako chybné, čo však výrobca s ohľadom na účel využitia (nastavenie času na autonómnych hodinách) považoval za zanedbateľný nedostatok. Valček s "rotujúcou dvojbodkou" slúžil ako indikátor správneho chodu hodín (v prípade výpadku napájania a pod. sa jeho rotácia zastavila).
Názornú ukážku funkcie týchto hodín môžete nájsť v dokumente "Starosti s časem" ako aj v československom filme "Zelená vlna".

Fotografie


Predná strana hodín s displejom

Otváranie čelnej strany krytu

Manuálne nastavovanie času na displeji

Detailný pohľad na preklápacie segmenty

Preklápanie listov označených číslami 0 - 9

Pouličné hodiny umiestnené na Václavskom nám. v Prahe

Detailný pohľad na pouličné hodiny

Anténa pouličných hodín




Pouličné hodiny vo filme "Zelená vlna".