Popis  HLAVNÉ HODINYNa tejto stránke nájdete prehľad typov hlavných hodín vyrábaných pod značkou Elektročas / Pragotron, kvôli prehľadnosti rozdelených do niekoľkých kategórií:

Hodiny určené na riadenie podružných liniek
Hodiny určené na riadenie signalizácie
Hlavné hodiny s obomi funkciami
Hodinové ústredneKocka  HODINY URČENÉ NA RIADENIE PODRUŽNÝCH LINIEK

TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
HH 1 Elektročas 195x - 1968 (?) staršie prevedenie malých kyvadlových hlavných hodín
HH 3 Elektročas 195x - 196x (?) veľké kyvadlové hlavné hodiny s invarovým kyvadlom
HH 100 Elektročas, Pragotron 1968 - 1980 (?) novšie prevedenie malých kyvadlových hlavných hodín
EH 1 Pragotron 1981 - 1987 (?) elektronické hlavné hodiny v skrinke z drevotriesky
EH 40
EH 41
Pragotron, Elektročas 1988 - 1996 (?) elektronické hlavné hodiny v plastovej skrinke
EH 61
EH 63
Pragotron, Elektročas 199x elektronické hlavné hodiny
pre systémy jednotného času menšieho rozsahuKocka  HODINY URČENÉ NA RIADENIE SIGNALIZÁCIE

TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
SH 1 Elektročas 195x - 1968 (?) staršie prevedenie kyvadlových signálových hodín
SH 11 Elektročas, Pragotron 1968 - 1980 (?) novšie prevedenie kyvadlových signálových hodín
SH 40 Pragotron, Elektročas 1989 - 1996 (?) signálové hodiny v plastovej skrinke
riadené impulzami z hlavných hodínKocka  HLAVNÉ HODINY S OBOMI FUNKCIAMI

TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
HSH 3 Elektročas 195x - 1968 (?) staršie prevedenie kyvadlových hlavných signálových hodín
HSH 300
HSH 301
Elektročas, Pragotron 1968 - 1980 (?) novšie prevedenie kyvadlových hlavných signálových hodín
ESH 1
ESH 2
ESH 3
Pragotron 1981 - 1989 (?) elektronické hlavné signálové hodiny v skrinke z drevotrieskyKocka  HODINOVÉ ÚSTREDNE

TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
MUS 40 Elektročas 195x - 196x (?) hodinová ústredňa
riadená malými kyvadlovými hlavnými hodinami HSH 3
HUS 80 Elektročas 195x - 196x (?) hodinová ústredňa
riadená veľkými kyvadlovými hlavnými hodinami HH 3 s invarovým kyvadlom

EHU 0624
EHU 0660
Pragotron 198x hodinová ústredňa
riadená hlavnými hodinami EH 1 / ESH 3

SEH 4006
Pragotron, Elektročas 198x - 199x hodinová ústredňa
riadená hlavnými hodinami EH 40