Popis  PODRUŽNÉ HODINY - DIGITÁLNE



Na tejto stránke nájdete informácie o rôznych typoch digitálnych podružných hodín vyrábaných pod značkou Elektročas / Pragotron. Kvôli prehľadnosti sú jednotlivé typy hodín na základe ich prevedenia rozdelené do niekoľkých kategórií:

Jednoduché listové hodiny
Listové hodiny zobrazujúce deň v týždni
Listové hodiny s kalendárom
Listové hodiny so sekundovkou
Digitálne hodiny riadené kódom BCD



Kocka  JEDNODUCHÉ LISTOVÉ HODINY

TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
ICON 20 (IPJ 061) Elektročas
Pragotron
1968 - 1976 (?) listové hodiny
s rozdelenou minútovou časťou,
hodinový strojček PB
IPJ 061 / 1 Pragotron 1976 - 1979 listové hodiny
s nerozdelenou minútovou časťou,
hodinový strojček PB-2
IPJ 0612 Pragotron
Elektročas
1980 - 2007 modernizované listové hodiny
s nerozdelenou minútovou časťou,
hodinový strojček PB-2 C (do r. 1982)
hodinový strojček neznámeho typu (od r. 1982)



Kocka  LISTOVÉ HODINY ZOBRAZUJÚCE DEŇ V TÝŽDNI

TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
DEICA 20 (DPJ 061) Elektročas
Pragotron
1968 - 1976 (?) listové hodiny
s rozdelenou minútovou časťou,
hodinový strojček PB
DPJ 061 / 1 Pragotron 1976 - 1979 (?) listové hodiny
s nerozdelenou minútovou časťou



Kocka  LISTOVÉ HODINY S KALENDÁROM

TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
CALENDA 20 (CPJ 061) Elektročas
Pragotron
1968 - 1976 (?) listové hodiny
s rozdelenou minútovou časťou,
hodinový strojček PB
CPJ 061 / 1 Pragotron 1976 - 1989 (?) listové hodiny
s nerozdelenou minútovou časťou,
hodinový strojček PB-801



Kocka  LISTOVÉ HODINY SO SEKUNDOVKOU



TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
AKN 092 Pragotron 1974 - 1989 (?) listové hodiny
využívajúce moduly informačného systému Pragotron (Signaltron)
určené najmä pre potreby pražského metra



Kocka  DIGITÁLNE HODINY RIADENÉ KÓDOM BCD



TYPOVÉ
OZNAČENIE
OBRÁZOK VÝROBCA ROK
VÝROBY
CHARAKTERISTIKA
KLS 0111 Pragotron
Elektročas
199x digitálne stolové hodiny
pre riadiace pracoviská