Popis  STROJČEKY ANALÓGOVÝCH PODRUŽNÝCH HODÍN
Nevyhnutnou súčasťou všetkých analógových podružných hodín je strojček ovládaný polarizovanými impulzami daného napätia (6 V / 12 V / 24V / 60 V) privádzanými z hlavných hodín dvojžilovým káblom. V analógových podružných hodinách značky Elektročas / Pragotron sa počas dlhoročnej histórie ich výroby postupne vystriedalo niekoľko typov strojčekov radu PS. Aj keď sa jednotlivé typy svojou konštrukciou a tvarom vzájomne líšili, základný princíp ich funkcie zostal prakticky nezmenený.
Hodinový strojček obsahuje cievky, ktoré prostredníctvom elektrických impulzov s meniacou sa polaritou elektromagnetickou silou ovládajú pohyblivú časť strojčeka - rotor. Pohyb tohto rotora sa pomocou ozubených prevodov prenáša na sústredné osky samostatne ovládajúce chod minútovej a hodinovej ručičky.

Typy hodinových strojčekov:

Typ strojčeka: PS-1
Výrobca: Elektročas
Rok výroby: 195x - 1968
Napätie polarizovaných impulzov: 6 V, 12 V, 24 V, 60 V


Mechanizmus strojčekov PS-1 je zhotovený z kovových, skrutkami vzájomne spojených častí. Nosná časť strojčeka a ozubené prevody sú na starších kusoch mosadzné, na novších sú zhotovené z niklu. Strojčeky typu PS-1 boli vybavené čiernym bakelitovým krytom chrániacim pohyblivú časť mechanizmu pred prachom a nečistotou. Vo vrchnej časti strojčeka sa nachádzajú jednoduché svorky pre upevnenie kabeláže z hlavných hodín. Na čelnej strane mechanizmu strojčeka je vyrazené logo výrobcu s výrobným číslom, ktorého prvé dvojčíslie je totožné s koncovým dvojčíslím roku výroby (napr. 6129540 = r. v. 1961).


PS-1, r. v. 1954

PS-1, r. v. 1961

bakelitový kryt


Typ strojčeka: PS-3
Výrobca: Elektročas / Pragotron
Rok výroby: 1968 - 1971
Napätie polarizovaných impulzov: 12 V / 24 V, 60 V


Upravená a modernizovaná verzia strojčekov s označením PS-3 sa od svojho predchodcu odlišuje napr. odlišne riešenými svorkami kabeláže. Strojčeky sa vyrábali pre napätie polarizovaných impulzov 12 V / 24 V (s možnosťou voľby napätia) a pre napätie 60 V (bez možnosti voľby napätia). Iné tvarové riešenie má aj ochranný bakelitový kryt.


PS-3, r. v. 1970

bakelitový kryt


Typ strojčeka: PS-4
Výrobca: Novoborské strojírny - juhoslovanská licencia (do 1975)
Juhoslávia (od 1975)
Rok výroby: 1971 - 1984
Napätie polarizovaných impulzov: 12 V / 24 V, 24 V / 60 V


Úplne odlišným tvarovým riešením a usporiadaním častí sa vyznačuje strojček typu PS-4 montovaný Pragotronom do analógových hodín v 70-tych a začiatkom 80-tych rokov minulého storočia. Novinkou oproti predchádzajúcim typom strojčekov bola kovová oska umožňujúca nastavenie času na hodinách bez potreby odstrániť ochranný kryt. Klasické skrutkové svorky pre uchytenie kabeláže boli nahradené plochými konektormi. Strojčeky sa vyrábali pre kombináciu dvoch prevádzkových napätí, najčastejšie 24 V / 60 V. Ochranný kryt strojčekov je vyrobený z plastu, ktorého farebné prevedenie sa počas výroby niekoľkokrát zmenilo (priehľadné, biele, krémové, tmavošedé). O konštrukciu strojčeka je uchytený pomocou lisovaných západiek. Staršie licenčné strojčeky z Novoborských strojární sa od novších kusov dovážaných z Juhoslávie okrem loga výrobcu líšili tiež odlišne vyrazeným výrobným číslom. Na strojčekoch z Nového Boru je koncové dvojčíslie roku výroby vyrazené pred výrobným číslom strojčeka, na strojčekoch z Juhoslávie, naopak, za ním.


PS-4, r. v. 1972
(Novoborské strojírny)

PS-4, r. v. 1977
(Juhoslávia)

plastový kryt


Typ strojčeka: PS 100, PS 100E
Výrobca: Pragotron / Elektročas
Rok výroby: 1984 - ...
Napätie polarizovaných impulzov: 12 V, 24 V, 60 V


Predchádzajúci typ strojčekov vyvinutý v Juhoslávii bol v polovici 80-tych rokov minulého storočia nahradený novým československým výrobkom s označením PS 100. Rozmerovo menší mechanizmus strojčeka s plastovými ozubenými prevodmi a teda aj omnoho tichším chodom je uzatvorený v pevnom plastovom púzdre čiernej farby. Podobne ako v predchádzajúcom prípade je aj tento strojček vybavený plochými konektormi a kovovou oskou slúžiacou pri manuálnom nastavení času na hodinách. Výrobné číslo vyrazené na kovovej konštrukcii strojčeka nahradila samolepka s typovým označením, na ktorej je mesiac a rok výroby vytlačený pomocou dátumovej pečiatky. Menej rozšírenou modifikáciou boli strojčeky s označením PS 100E určené pre hodiny umiestnené vo vnútornom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (explózie). Konektor pre kabeláž bol na týchto strojčekoch nahradený napevno zabudovaným čiernym dvojžilovým káblom s dĺžkou cca. 0,5 m, nepohyblivé časti mechanizmu sú zaliate živicou. Strojčeky PS 100E majú klasický hliníkový štítok s výrobným číslom, ktorého prvé dvojčíslie je, podobne ako pri starších typoch, totožné s koncovým dvojčíslím roku výroby (napr. 870038 = r. v. 1987). Strojčeky typu PS 100 sa v prevádzke veľmi osvedčili, preto ich firma Elektročas vyrába dodnes.


PS 100, r. v. 1987

PS 100E, r. v. 1987