Popis  SR 40


Stručný popis

Signálne relé typu SR 40 slúži na elektrické napájanie signalizačných zariadení a elektrických obvodov ovládaných signálnymi hodinami (napr. typ ESH-3, SH 40). Najčastejšie sa využívalo pri napájaní zvončekov oznamujúcich začiatky a konce vyučovacích hodín na základných a stredných školách, signalizačných zariadení oznamujúcich začiatok a koniec pracovnej zmeny v podnikoch a pod.

Typové označenie: SR 40   Rozmery (dĺžka / šírka / hĺbka): 120 mm / 290 mm / 150 mm
Rok výroby: 198x - 199x   Hmotnosť:
Napájanie: 220 V (50 Hz)   Farebné prevedenie: čierny plast + plexisklo
Ovládanie: časovo voliteľný signál (24 V / 220 V)   Výstupný signál: 24 V / 75 V


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt signálneho relé SR 40 je zhotovený z celistvého plastového výlisku, do ktorého sú jednotlivé časti zariadenia zabudované. nachádza sa v ňom zdroj napätia, hlavný spínač s kontrolkou napájania, svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže, elektrické poistky a spínač manuálneho zopnutia signálu. Prednú stranu signálneho relé tvorí platnička z hliníkového plechu s výrezmi pre kontrolku, spínače a prístup k poistkám, ktorá je voľne položená a skrutkami prichytená o plastový kryt. Na ľavej strane tejto platničky nad hlavným spínačom s poistkami je umiestnené logo výrobcu s typovým označením. Elektrické poistky pre jednotlivé napätia výstupného signálu sú umiestnené v pravej časti krytu pod sebou. Pod týmito poistkami sa nachádza biely kolískový prepínač manuálneho ovládania signalizácie. Štítok s výrobnými údajmi je umiestnený na hliníkovom kryte prednej strany signálneho relé napravo od hlavného spínača. Predná strana signálneho relé je prekrytá otvárateľným krytom z priehľadného plexiskla, ktorý je možné uzamknúť jednoduchým kľučikom.

Princíp funkcie:
Signálne relé v závislosti od signálu privádzaného na svorkovnicu káblom zo signálnych hodín napája pripojené signalizačné zariadenie zvoleným napätím (24 V / 75 V) podľa zapojenia kabeláže do výstupnej svorkovnice. Relé je možné zopnúť signálom 220 V zo signálnych hodín typu SH 40, ale tiež signálom 24 V, napr. z hodín typu ESH-3. Manuálne zopnutie relé, využívané napríklad v prípade mimoriadnej signalizácie mimo časového harmonogramu nastaveného na signálnych hodinách, jeho operatívnej zmeny a pod. sa zabezpečuje kolískovým prepínačom. Na zabezpečenie manuálnej signalizácie je teda možné signálne relé prevádzkovať aj bez signálnych hodín.

Fotografie


Pohľad spredu (zatvorený kryt)

Pohľad spredu (otvorený kryt)

Logo výrobcu s typovým označením

Hlavný vypínač s kontrolkou a poistkami

Výrobný štítok

Prepínač manuálneho zopnutia signalizácie s poiskami

Vnútorná časť krytu

SR 40 (celkový pohľad)


Na stiahnutie


SR 40
návod pre montáž, obsluhu a údržbu