Popis  SH 40


Stručný popis

Signálne hodiny typu SH 40 sú určené na časovo voliteľné spínanie signalizačných zariadení a elektrických obvodov. Najčastejšie sa využívajú na ovládanie zvonenia na základných a stredných školách, oznamovanie začiatku a konca pracovnej zmeny v podnikoch a pod. Obdobne je ich možné použiť aj na časovo závislé zapínanie a vypínanie elektrických prístrojov, pouličného osvetlenia, atď. Riadené sú minútovými polarizovanými impulzami z hlavných hodín (napr. EH40, EH41).

Typové označenie: SH 40   Rozmery (dĺžka / šírka / hĺbka): 120 mm / 290 mm / 150 mm
Rok výroby: 198x - 199x   Hmotnosť:
Napájanie: 220 V (50 Hz)   Farebné prevedenie: čierny plast + plexisklo
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (24 V)   Počet signálnych kolies: 1
Výstupný signál: 220 V (max. 5 A)   Nastaviteľná dĺžka signálu: Áno


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt signálnych hodín SH 40 je zhotovený z celistvého plastového výlisku. Do vnútornej časti tohto krytu sú zabudované prvky elektrického napájania hodín - zdroj napätia, hlavný spínač a svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže. Predná strana hodín zhotovená z hliníkového plechu tvorí riadiaci panel s ovládacími a kontrolnými prvkami, ktorý je voľne položený a skrutkami prichytený o plastový kryt. O vnútornú stranu tohto riadiaceho panelu je prostredníctvom skrutiek upevnená matičná doska hodín pozostávajúca z množstva kondenzátorov, odporov a pod. Vzájomné elektrické prepojenie riadiaceho panelu s matičnou doskou a krytu s prvkami napájania je zabezpečené vidlicovým konektorom. Dominantným prvkom riadiaceho panelu týchto hodín je plastové signálne koleso čiernej farby s bielou textúrou ciferníka a 288 otvormi pre zasunutie signálnych kolíčkov umiestnenými v dvoch sústredných kružniciach po jeho obvode. Najmenší dielik 12-hodinového ciferníka reprezentuje časový úsek 10 minút. Otvory pre signálne kolíčky sú na signálnom kolese rozmiestnené tak, aby každému dieliku ciferníka prislúchali po 2 otvory v každej zo sústredných kružníc. Chod signálneho kolesa ovláda podružný strojček PS 100 uchytený na vnútornej strane riadiaceho panelu vedľa matičnej dosky. Naľavo od signálneho kolesa sa nachádza plastový ukazateľ dňa v týždni s rozlíšením dopoludňajšej a popoludňajšej časti dňa (AM/PM). Dni v týždni sú na ukazateli označené rímskymi číslicami (I - VII), časť dňa farebne odlíšenou plochou pod týmto číselným označením. Aktuálne nastavenú polohu indikuje hrot šípky umiestnenej na rotujúcej strednej časti ukazateľa. Biela šípka v pravej časti tohto ukazateľa označuje aktuálnu časovú polohu signálneho kolesa. Napravo od signálneho kolesa je umiestnený rotačný hliníkový šesťpolohový prepínač jednotlivých prevádzkových režimov hodín s tromi farebnými diódovými kontrolkami. Pod kontrolkami je umiestnený obdĺžnikový otvor pre prístup k elektrickým poistkám na matičnej doske a potenciometru pre nastavenie dĺžky trvania signálu, prekrytý odnímateľnou krytkou s popisom. V ľavej časti riadiaceho panelu nad ukazateľom dňa je umiestnené logo výrobcu s typovým označením, pod ukazateľom je hlavný spínač a poistky. Štítok s výrobnými údajmi je umiestnený priamo na riadiacom paneli pod signálnym kolesom. Predná strana hodín s riadiacim panelom je prekrytá otvárateľným krytom z priehľadného plexiskla, ktorý je možné uzamknúť jednoduchým kľučikom.

Princíp funkcie:
Chod hodín je ovládaný minútovými polarizovanými impulzami (24 V) z hlavných (riadiacich) hodín. Impulzy sú prostredníctvom dvojžilového kábla cez svorkovnicu privádzané na podružný strojček hodín, ktorý každú minútu posunie signálne koleso o jednu desatinu najmenšieho dielika na ciferníku. Čas zopnutia signálu sa nastavuje zaskrutkovaním signálnych kolíčkov do otvorov na signálnom kolese prislúchajúcich požadovaným časovým polohám, v ktorých sa má zopnutie signálu uskutočniť. Počet a rozmiestnenie otvorov umožňuje nastaviť spínanie signálu v 5-minútových intervaloch (napr. 8:00, 8:05, 8:10, atď.). Otvory na vonkajšej kružnici signálneho kolesa reprezentujú dopoludňajšiu časť dňa (od 0.00 do 12.00 hod.), otvory na vnútornej kružnici odpoludňajšiu časť dňa (od 12.00 do 24.00 hod.). Signálny kolíček v požadovanom čase zopne kontakt a vyšle z hodín signál (220 V) požadovanej dĺžky do signálneho relé (typ SR 40) napájajúceho signalizačné zariadenie (školský zvonček a pod.). Hliníkový rotačný prepínač slúži na ovládanie jednotlivých prevádzkových režimov signálnych hodín. Umožňuje nastaviť (zľava doprava) správnu polohu signálneho kolesa manuálnym spínaním polarizovaných impulzov, vypnúť vysielanie signálu zo signálnych hodín, režim vysielania signálu nastavenej dĺžky v pracovných dňoch (pondelok - piatok), režim vysielania signálu nastavenej dĺžky počas celého týždňa a režim vysielania signálu s dĺžkou trvania 5 minút. Vyslanie signálu je svetelne signalizované diódovou kontrolkou.

Fotografie


Pohľad spredu (zatvorený kryt)

Pohľad spredu (otvorený kryt)

Logo výrobcu s typovým označením

Hlavný vypínač s poistkami

Signálne koleso s ukazateľom dňa

Rotačný prepínač prevádzkových režimov

Výrobný štítok

Prvky napájania

Svorkovnica

Matičná doska a podružný strojček PS 100

Riadiaci panel s matičnou doskou (bočný pohľad)

SH 40 (celkový pohľad)


Na stiahnutie


SH 40
návod pre montáž, obsluhu a údržbu