Popis  SEH 4006
Stručný popis

Hodinové ústredne SEH 4006 sú určené na riadenie systému jednotného času v rozsiahlych objektoch (väčšie administratívne budovy, nemocnice, areály priemyselných podnikov a pod.), v ktorých je vzhľadom na veľký počet pripojených podružných hodín výhodné podružnú linku rozdeliť do viacerých samostatne riadených a jednotlivo výkonovo zosilnených vetiev. Hodinové ústredne typu SEH 4006 v produkcii podniku Pragotron (neskôr Elektročas) nahradili starší typ ústrední s označením EHU 0624, resp. EHU 0660.

Typové označenie: SEH 4006
Rok výroby: 198x - 199x
Napájanie / Záložný zdroj: 220 V (50 Hz) / externý akumulátor
Výstupné impulzy: minútové polarizované impulzy (24 V)
Počet výstupných liniek: 6
Farebné prevedenie: čierne


Detailný popis

Konštrukcia:
Hodinová ústredňa SEH 4006 je konštruovaná ako zostava niekoľkých samostatných zariadení umiestnená na spoločnom nosnom ráme, ktorý zároveň slúži k jej upevneniu na stenu miestnosti. Štandardná zostava hodinovej ústredne SEH 4006 pozostáva z hlavných hodín typu EH 40, dvoch linkových rozvádzačov typu RL 40 a dobíjača zálohovaného zdroja typu ZZ 40. Stavebnicová konštrukcia ústredne výrobcovi umožňovala ponúkať aj zostavenie inej obdobnej zostavy s využitím ďalších zariadení tohto typového radu podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Zariadenia sú vzájomne prepojené príslušnou kabelážou prostredníctvom svorkovníc v jednotlivých zariadeniach. Nosný rám je vybavený priechodkami a svorkovnicou pre pripojenie kabeláže napájania a šiestich výstupných podružných liniek.

Princíp funkcie:
Hlavné hodiny typu EH 40 generujú minútové polarizované impulzy s napätím 24 V privedené na riadiace relé oboch linkových rozvádzačov typu RL 40, z ktorých každý slúži na ovládanie troch zo šiestich pripojených podružných liniek. Ovládacie prvky linkových rozvádzačov vybavených kontrolnými hodinami umožňujú prepínať prevádzkový režim každej podružnej linky samostatne, pričom umožňujú podružné linky jednotlivo riadiť minútovými polarizovanými impulzami v závislosti od chodu hlavných hodín EH 40 (bežný prevádzkový režim, režim nastavovania času zrýchleným generovaním impulzov), riadiť podružné linky ručne generovanými impulzami (nezávisle od chodu hlavných hodín) či podružné linky odstaviť a umožniť ich premeranie pripojením na meracie zdierky. Dobíjač zálohovacieho zdroja ZZ 40 slúži na dobíjanie externého akumulátora, ktorý je napájacím zdrojom linkových rozvádzačov a zároveň záložným zdrojom napájania hlavných hodín (pre prípad výpadku napájania).

Bližšie informácie o konštrukcii a princípe funkcie jednotlivých zariadení tvoriacich hodinovú ústredňu je možné nájsť v príslušných popisoch týchto zariadení.

Fotografie


Kompletná zostava hodinovej ústredne SEH 4006
s hlavnými hodinami EH 40 (hore),
dvomi linkovými rozvádzačmi RL 40 (uprostred)
a dobíjačom zálohovaného zdroja ZZ 40 (dole)

Hlavné hodiny typu EH 40

Linkový rozvádzač typu RL 40


Na stiahnutie


HODINOVÉ ÚSTREDNE
leták