Popis  SB-24A


Stručný popis

Stabilizátor napätia SB-24A slúži k úprave napájacieho napätia pre časomerné zariadenia riadené hlavnými hodinami. Zároveň umožňuje aj pripojenie záložného batériového, resp. akumulátorového zdroja do napájacej sústavy týchto zariadení. Využíva sa predovšetkým ako doplnkové zariadenie k zdroju napätia pre hlavné hodiny typu EH-1, ESH-3 a pod.

Typové označenie: SB-24A
Rok výroby: 198x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 235 mm / 190 mm / 90 mm
Hmotnosť:
Napájanie / Záložný zdroj: sieťový napájač (24 V) / batéria suchých článkov
nabíjač pre stále nabíjanie (24 V) / akumulátorová batéria
Výstupné napätie: 24 V - 26 V
Farebné prevedenie: modré


Detailný popis

Konštrukcia:
Zadná stena stabilizátora SB-24A je zhotovená z tvarovaného plechu modrej farby s dvomi menšími otvormi v strednej časti umožňujúcimi jej upevnenie na stenu miestnosti prostredníctvom skrutiek a dvomi väčšími otvormi na strane slúžiacimi pre privedenie vstupnej a výstupnej kabeláže. Na zadnej stene stabilizátora je upevnená základná doska zariadenia nesúca všetky časti jeho elektrických obvodov - integrovaný obvod, trimer a niekoľko kondenzátorov, odporov, diód a tavných poistiek. V pravej časti tejto dosky je upevnená svorkovnice vstupnej a výstupnej kabeláže s označením. Dvojica kontaktov označená "+ SUCH -" slúži na pripojenie záložnej batérie zostavenej zo suchých článkov. Na kontakty "+ ESH -" sa pripája výstupná kabeláž slúžiaca ako zdroj napátia pre hlavné hodiny EH-1, resp. ESH-3. V prípade, že sa ako záložný zdroj využije nabíjateľná akumulátorová batéria, pripája sa na svorky "+ AKU -". Posledná dvojica kontaktov s označením "+ ZDROJ -" slúži na pripojenie zdroja napájacieho napätia. Stabilizátor je počas prevádzky uzatvorený krytom modrej farby zvareným z ohýbaného plechu, ktorý tvorí prednú stenu a všetky bočnice zariadenia. Kryt sa k zadnej stene upevňuje pomocou dvoch skrutiek na ľavej a pravej strane stabilizátora. Na zadnej strane plechového krytu je umiestnený výrobný štítok zariadenia vo forme samolepky, s údajmi zvyčajne vyplnenými ručne. V ľavom dolnom rohu prednej strany krytu sa nachádza okrúhle logo výrobcu.

Princíp funkcie:
Úlohou zariadenia je stabilizovať výstupné napätie určené pre napájanie elektronických hlavných hodín pri zmene vstupneého napätia zdroja, prípadne zmenách teploty okolia a udržiavať ho tak na konštantnej hodnote, resp. v povolenej tolerancii. Stabilizácia napätia je zabezpečná prostredníctvom elektrického zapojenia, ktorého hlavnou časťou je integrovaný obvod doplnený ochrannými diódami, kondenzátormi, odpormi a poistkami. Zabudovaný trimer slúži na reguláciu hodnoty výstupného napätia. Zdrojom napájacieho napätia môže byť sieťový 24 V napájač v kombinácii so záložnou batériou zostavenou zo suchých článkov alebo nabíjač určený pre stále nabíjanie v kombinácii s akumulátorovou batériou.

Fotografie


Predná strana stabilizátora (zatvorený kryt)

Zadná strana stabilizátora

Stabilizátor SB-24A s otvoreným krytom

Základná doska stabilizátora

Svorkovnica s označenými dvojicami kontaktov

Logo výrobcu na prednej strane krytu

Výrobný štítok

Označenie výrobku na kartónovom obale