Popis  RM 9


Stručný popis

Minútové relé RM 9 slúži na výkonové zosilnenie liniek podružných hodín s napätím polarizovaných impulzov 24 V a ich rozšírenie do odľahlých objektov vzdialených od hlavných hodín alebo hodinovej ústredne. Na rozdiel od linkových rozvádzačov (s označením RL) nie je minútové relé vybavené kontrolnými hodinami ani tlačidlami manuálneho vysielania impulzov do linky podružných hodín. Uplatnenie tieto zariadenia našli predovšetkým vo väčších a rozľahlejších administratívnych budovách, zdravotníckych zariadeniach, priemyselných areáloch a pod. vybavených väčším množstvom podružných hodín, s potrebou prenosu polarizovaných impulzov aj na dlhšie vzdialenosti a pod.

Typové označenie: RM 9
Rok výroby: 196x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 150 mm / 185 mm / 80 mm
Hmotnosť:
Napájanie: externý zdroj napätia (24 V)
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (24 V)
Výstupné impulzy: minútové polarizované impulzy (24 V)
Počet výstupných liniek: 1
Farebné prevedenie: kladivkové


Detailný popis

Konštrukcia:
Zadná stena minútového relé je zhotovená z kovovej zliatiny. Na tejto stene je upevnená základná doska zariadenia nesúca prakticky všetky časti jeho elektrických obvodov, ktorých dominantnou časťou sú dva veľké reléové spínače s elektromagnetickými cievkami. Každý z nich slúži na zopnutie obvodu výstupnej linky podružných hodín pri inej polarite vstupných (riadiacich) impulzov. V hornej časti zadnej steny zariadenia sú skrutkami upevnené tri dvojice zahnutých plieškov, ktorých voľný koniec sa opiera o kontakty priskrutkovanej základnej dosky. Slúžia tým ako svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže minútového relé. Účel jednotlivých kontaktov je vyznačený na tenkom hliníkovom pásiku, ktorý je uchytený vo vrchnej časti základnej dosky. Ľavá dvojica kontaktov s označením "- 24V +" slúži na pripojenie kladného a záporného pólu externého napájacieho zdroja napätia (24 V). Dvojica kontaktov vpravo s označením "01 02" je určená na pripojenie vstupných (riadiacich) polarizovaných impulzov generovaných hlavnými hodinami alebo hodinovou ústredňou. Na prostrednú dvojicu kontaktov s označením "LINKA PH" je možné pripojiť výstupnú linku podružných hodín riadenú minútovým relé. Predná strana minútového relé je počas prevádzky zakrytá plechovým krytom kladivkovej farby, ktorý je na zariadení upevnený tlakom dvoch pružných plieškov uchytených na ľavej a pravej strane zliatinovej zadnej steny relé. Minútové relé RM 9 je možné upevniť na stenu miestnosti pomocou štyroch skrutiek osadených do otvorov v zadnej stene zariadenia. Kabeláž je do zariadenia privádzaná štrbinou tvorenou výrezom vo vrchnej, resp. spodnej časti zadnej steny relé. Na čelnej strane plechového krytu je skrutkami upevnený štítok s logom výrobcu, typovými údajmi a zjednodušenou schémou zapojenia.

Princíp funkcie:
Riadiace vstupné polarizované impulzy s napätím 24 V prostredníctvom cievok s elektromagnetom v závislosti od ich meniacej sa polarity striedavo spínajú vždy jeden z dvoch releových spínačov. Každý z nich uzatvára elektrický obvod výstupnej linky podružných hodín impulzom odlišnej polarity. Elektrickým zdrojom tohto obvodu je externé napájanie s napätím 24 V. Minútové relé tak vlastne replikuje a zosilňuje polarizovaný impulz generovaný hlavnými hodinami alebo hodinovou ústredňou galvanicky oddelený od impulzu výstupného, čím rozširuje kapacitu podružnej linky (možnosť pripojenia väčšieho počtu podružných hodín) a kompenzuje úbytok napätia spôsobený dĺžkou vedenia kabeláže podružnej linky.

Fotografie


Predná strana minútového relé (zatvorený kryt)

Zadná strana minútového relé

Minútové relé RM 9 po odstránení krytu

Detail otvoreného minútového relé

Zadná stena zariadenia s kontaktnými plieškami po demontáží základnej dosky

Vrchná strana základnej dosky s reléovými spínačmi

Kabeláž na spodnej strane základnej dosky

Typový štítok na čelnej strane krytu