Popis  RL 40


Stručný popis

Linkový rozvádzač RL 40 je určený na rozšírenie kapacity a výkonové zosilnenie liniek podružných hodín. Najčastejšie sa využíva v kombinácii s hlavnými hodinami typu EH 40, resp. EH 41. Linkové rozvádzače svoje uplatnenie nachádzajú najmä vo väčších administratívnych budovách, zdravotníckych zariadeniach, priemyselných areáloch a pod. vybavených väčším množstvom podružných hodín zapojených na podružných linkách s potrebou prenosu polarizovaných impulzov aj na dlhšie vzdialenosti. Vhodnou kombináciou hlavných hodín, linkových rozvádzačov, záložných zdrojov a prípadných ďalších zariadení (signálne hodiny, signálne relé a pod.) je možné vytvoriť zostavu tzv. hodinovej ústredne podľa požiadaviek konkrétnej prevádzky.

Typové označenie: RL 40   Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 288 mm / 115 mm / 145 mm
Rok výroby: 198x - 199x   Hmotnosť:
Napájanie: externý zdroj napätia
(podľa výstupného napätia podružných liniek)
  Farebné prevedenie: čierny plast + plexisklo
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (24 V - 60 V)   Počet výstupných liniek: 3
Výstupné impulzy: 24 V / 48 V / 60 V   Výkonové zosilnenie podružných liniek: áno


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt linkového rozvádzača RL 40 je zhotovený z celistvého plastového výlisku. Do vnútornej časti krytu je zabudovaná svorkovnica pre pripojenie kabeláže (zdroj napätia, vstupné a výstupné polarizované impulzy). Predná strana linkového rozvádzača zhotovená z hliníkového plechu tvorí riadiaci panel s ovládacími a kontrolnými prvkami, ktorý je voľne položený a skrutkami prichytený o plastový kryt. O vnútornú stranu tohto riadiaceho panelu je upevnená doska plošných spojov obsahujúca rôzne kondenzátory, odpory, relé a pod. Vzájomné elektrické prepojenie riadiaceho panelu a svorkovnice je zabezpečené 12-kolíkovým vidlicovým konektorom. Dominantným prvkom prednej strany riadiaceho panelu sú ciferníky analógových kontrolných hodín typu KH 100, ktorých strojčeky sú taktiež upevnené na jeho zadnej strane. Kontrolné hodiny slúžia na zobrazenie času nastaveného na zariadeniach napojených na jednotlivé podružné linky s označením L1, L2 a L3. Pod každým ciferníkom sú umiestnené dve biele tlačidlá, ktorými je možné podružné linky riadiť. Ľavé tlačidlo slúži na samotné vypnutie (poloha "0") alebo zapnutie (poloha "I") chodu podružnej linky, pravé tlačidlo slúži na prepínanie štandardného režimu (tlačidlo vypnuté) a režimu nastavovania (tlačidlo zapnuté). V ľavom spodnom rohu riadiaceho panelu sa nachádzajú ďalšie dve biele tlačidlá určené na manuálne nastavenie vybraných podružných liniek. Naľavo od ciferníkov kontrolných hodín sú umiestnené diódové kontrolky napájania a polarizovaných impulzov, nad ktorými je typové označenie a logo výrobcu. Trubicové poistky chrániace elektrické obvody sú umiestnené v okrúhlych otvoroch uzatvorených skrutkovateľnými čiernymi zátkami, ktoré sa nachádzajú pod ciferníkmi kontrolných hodín (jednotlivé podružné linky) a na pravej strane riadiaceho panelu (napájanie). Štítok s výrobnými údajmi je súčasťou riadiaceho panelu a je umiestnený v jeho pravom dolnom rohu. Predná strana rozvádzača je prekrytá otvárateľným krytom z priehľadného plexiskla, ktorý je možné uzamknúť jednoduchým kľúčikom.

Princíp funkcie:
Linkový rozvádzač RL 40 vytvára pomocou zdroja napätia 24 V, 48 V alebo 60 V (hodnota napájacieho napätia závisí od výstupného napätia polarizovaných impulzov, na ktoré je rozvádzač stavaný) polarizované impulzy, ktoré v závislosti od relé ovládaného minútovými polarizovanými impulzami z hlavných hodín (ľubovoľného napätia v rozsahu 18V - 75V, čo v praxi zodpovedá univerzálnemu vstupu pre impulzy napätia 24V, 48V a 60V) vysiela do podružných liniek L1, L2 a L3, čím rozširuje kapacitu týchto liniek (možnosť pripojenia väčšieho počtu podružných hodín) a zároveň zabezpečuje aj výkonové zosilnenie polarizovaných impulzov (kompenzuje úbytok napätia spôsobený dĺžkou a záťažou káblového vedenia podružnej linky). Rozvádzač umožňuje rozdeliť podružnú linku na tri samostatné vetvy, z ktorých každú je možné podľa potreby samostatne ovládať príslušnými tlačidlami. Jednotlivé podružné linky, resp. vetvy je možné vypnúť stlačením ľavého ovládacieho tlačidla, čím sa vysielanie polarizovaných impulzov do nich preruší a obnoví sa až po opätovnom stlačení tohto tlačidla. Prepnutím pravého ovládacieho tlačidla sa na príslušnej vetve alebo vetvách aktivuje režim nastavovania času vysielaním tzv. zrýchlených impulzov. Zrýchlené impulzy je na linkovom rozvádzači možné generovať manuálne striedavým stláčaním tlačidiel umiestnených v ľavom dolnom rohu ovládacieho panelu. Výhodou linkového rozvádzača RL 40 je tiež možnosť využitia riadiacich impulzov napätia odlišného od napätia impulzov výstupných (rozvádzač určený na riadenie podružných liniek s napätím polarizovaných impulzov 24V je teda možné ovládať aj hlavnými hodinami generujúcimi impulzy napätia 60V a pod.).

Fotografie


Pohľad spredu (zatvorený kryt)

Pohľad spredu (otvorený kryt)

Vnútorná časť krytu

Zadná strana riadiaceho panelu
s doskou plošných spojov a strojčekmi kontrolných hodín

Ukážka použitia linkového rozvádzača
v kombinácii s hlavnými hodinami EH 41,
signálnymi hodinami SH 40 a signálnym relé SR 40


Na stiahnutie


RL 40
návod pre montáž, obsluhu a údržbu

HODINOVÉ ÚSTREDNE
leták