Popis  PÁTEK NENÍ SVÁTEK


Pôvod: Československo
Rok vzniku: 1979
Žáner: komédia (film, farebný)
Podrobnejší popis: Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD)


Výrobky firmy Pragotron vo filmových záberoch

Táto komédia o rodine Novákových je jedným z najzaujímavejších filmov obsahujúcich výrobky firmy Pragotron. Hlavná postava filmu, inžinier Karel Novák (Petr Kostka) je výskumným pracovníkom podniku Tempochron (názov nápadne pripomína jedného nemenovaného výrobcu), konkrétne vo Výskumnom ústave časových jednotiek (VÚČJ). Dominantným prvkom jeho kancelárie je informačná tabuľa Pragotron (Signaltron) zložená z jednoznakových alfanumerických listových modulov (5 riadkov, v každom z nich 20 modulov), ktorú Karel Novák so svojou kolegyňou okrem laboratórnej činnosti využíva aj na rozličné humorné odkazy. Počas písania týchto odkazov je okrem samotného listovania modulov tabule možné vo filme v krátkosti vidieť aj ovládacie prvky tohto informačného systému. Tabuľa svoju úlohu zohráva už v samotnom začiatku filmu, kde s ňou autori originálnym spôsobom stvárnili úvodné titulky.
V osudný piatok 18. května o 16.00 hod. sa Karel Novák ponáhľa cez vrátnicu podniku na poradu v čase, keď mu pani z vrátnice po vzájomnej dohode (za odznáček Pragoexportu) označuje odchod z práce na dochádzkovú kartu. V záberoch z vrátnice je vidieť kalendárové podružné hodiny CPJ 061/1 aj klasické dochádzkové hodiny. Ďalšie CPJ 061/1, avšak v odlišnom farebnom prevední rámu, je možné vidieť priamo v zasadačke, kde sa mala pre nízku účasť zrušená pracovná porada konať.
Zaujímavosťou tiež je, že niektoré zábery z filmu boli nakrútené priamo v areáli podniku Pragotron. V jednom z nich sa Karel Novák ponáhľa cez výrobnú halu plnú rozpracovaných informačných tabúľ Signaltron.

Fotografie z filmu

Úvodné titulky
Karel Novák prichádza do práce - dochádzkové hodiny Elektročas/Pragotron
Pracovisko Karla Nováka s alfanumerickou informačnou tabuľou Pragotron a digitálnymi stopkami
Karel Novák prechádza výrobnou halou Pragotronu s rozpracovanými informačnými tabuľami systému Signaltron
18. KVĚTEN / PÁTEK / 16.00 - kalendárové hodiny CPJ 061/1 na vrátnici, dochádzkové hodiny

Porada v zasadačke - kalendárové hodiny CPJ 061/1, propagačné fotografie informačných tabúľ na stene


Koniec filmu