Popis  JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ


Pôvod: Česko
Rok vzniku: 2005
Žáner: komédia / dráma (film, farebný)
Podrobnejší popis: Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD)


Výrobky firmy Pragotron vo filmových záberoch

Takmer celý dej tohto filmu o životných príbehoch železničiarov sa odohráva v prostredí železničnej stanice Žatec západ. Vo filmových záberoch z dopravnej kancelárie tejto stanice je možné niekoľkokrát vidieť digitálne listové hodiny typu IPJ 0612 na pracovnom stole, či analógové hodiny s bakelitovým rámom umiestnené na stene nad vstupom do miestnosti. V jednom zo záberov (počas maľovania miestnosti) prenáša zamestnankyňa stanice zvesené bakelitové hodiny v rukách. Vo filme sa objavujú aj exteriérové analógové hodiny na nástupišti ako aj interiérové analógové hodiny typu C 30, resp. C 301 v staničnej hale.

Fotografie z filmu

Zábery z exteriéru stanice - analógové podružné hodiny na nástupišti a na fasáde budovyZábery z dopravnej kancelárie - digitálne listové hodiny IPJ 0612, analógové hodiny s bakelitovým rámom


Záber zo staničnej haly - analógové podružné hodiny C 30, resp. C 301