Popis  O STRÁNKE     PRAGOTRON - pojem, ktorý znamená pre každého niečo iné. Pre železničiarov informačný systém na staniciach, pre ministerstvá, školy, velké podniky a ďalšie inštitúcie systém jednotného času, či systém na kontrolu dochádzky. Pre iných priemyslovú automatizáciu všeobecne. Pre nás, tvorcov tejto stránky Pragotron znamená technológiu, ktorá nebola prekonaná niekoľko desaťročí. Technológiu, ktorá nás sprevádzala na úradoch, školách, v mestách či na železnici od útleho detstva. Technológia, ktorá svojím zhotovením a spôsobom fungovania vždy prinášala túžbu odhaliť jej skryté tajomstvo ...

     Prostredníctvom tejto stránky sa budeme snažiť priblížiť rôzne typy výrobkov nosiace nápis Pragotron. Budeme sa postupne snažiť priblížiť hlavné a podružné hodiny, informačné systémy i ďalšie zariadenia tejto i podobných značiek, pokiaľ možno v čo najväčších detailoch.

     Dúfame, že aj prostredníctvom tejto stránky získate ďaľšie informácie o zariadeniach a systémoch Pragotron. Budeme veľmi radi, ak aj Vašou aktivitou a príspevkami budeme môcť túto stránku neustále rozširovať a poskytovať tak návštevníkom čo najviac informácii o týchto fascinujúcich zariadeniach.

Autori pragotron.sk    POĎAKOVANIE

Za pomoc a podporu pri tvorbe týchto stránok by sme sa chceli poďakovať nasledovným osobám a inštitúciám:

Michal Klíč
Jakub Hlásek
Roman Sedmík
Adam Lukáč
Jaroslav Kosař
Jan Grill
Jozef Múčka
p. Danko
Elektročas Bernolákovo
Elektročas Praha
ELPAM Bratislava

ako aj všetkým ostatným, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.