Popis  Signaltron v električkách ČKD / Tatra KT8D5 

  Použitie zariadenia

Trojčlánkové obojsmerné električky s typovým označením KT8D5 vyrábal podnik ČKD Tatra v Prahe v období rokov 1986 - 1993 (prvé prototypy boli postavené už v roku 1984). Informačný systém označujúci aktuálnu linku a trasu, vrátane konečných zastávok, bol na týchto vozidlách pôvodne riešený predovšetkým prostredníctvom osvetlených transparentov s prevíjacím plátnom (označenie čísla linky na streche a konečnej zastávky za čelným sklom) a jednoduchých obojstranných tabuliek s číslom a trasou linky umiestnených v držiakoch za bočnými oknami.

Vozidlá tohto typu používané Dopravným podnikom hlavného mesta Prahy (48 ks vyrobených v období rokov 1986 - 1990, ev. č. 9001 - 9048) boli ako jediné svojho typu, pravdepodobne z dôvodu nízkej spoľahlivosti pôvodných prevíjacích transparentov, približne v období rokov 1994 - 1995 vybavené informačným zariadením Signaltron označujúcim konečnú zastávku za čelným oknom. Nakoľko ide o obojsmerné električky (s kabínou na oboch koncoch vozidla), bola každá z nich vybavená dvomi takýmito zariadeniami.

  Popis zariadenia

Informačné zariadenie Pragotron pozostáva z jednej teleindikačnej listovej jednotky typu 95.750/40 umiestnenej v plechovom kryte čiernej farby s konštrukciou vybavenou držiakmi, prostredníctvom ktorých je zariadenie upevnené na určenom mieste za čelným sklom. Zariadenie umožňuje (okrem nulovej pozície bez akejkoľvek zobrazovanej informácie) zobraziť 39 rozličných údajov (označenie názvu konečnej zastávky, označenie smeru jazdy do vozovne, označenie druhu jazdy bez cestujúcich). Voľbu zobrazovanej informácie zabezpečil vodič električky prostredníctvom nastavenia čísla zobrazovanej informácie (podľa kódovníka) na otočnom mechanickom voliči zhodnom s voličmi používanými v riadiacich pultoch informačných systémov Pragotron / Signaltron využívaných predovšetkým na železničných staniciach. Tento volič sa nachádza na zadnej strane plechového krytu zariadenia tak, aby bol ovládateľný z kabíny vodiča električky. Informačné zariadenie je osvetlené žiarivkovým svietidlom.

  Obsah teleindikačnej listovej jednotky informačného zariadenia na električke KT8D5
  Prevádzka zariadenia

Označovanie konečnej zastávky na týchto električkách bolo uvedeným zariadením zabezpečené až do ich modernizácie na typ KT8D5R.N2P. Posledná KT8D5 s týmto zariadením doslúžila v máji 2013. V súčasnosti je týmto zariadením vybavené už len jedno vozidlo (ev. č. 9048), ktoré je súčasťou zbierky Múzea mestskej hromadnej dopravy vo vozovni Střešovice.