Popis  KLS 0111 
Stručný popis

Digitálne podružné hodiny typu KLS 0111 poskytujú informáciu o presnom čase (hodiny, minúty, sekundy) a dátume (deň a mesiac, deň v týždni). Používali sa predovšetkým na miestach, kde bolo dôležité šírenie presnej a zosynchronizovanej časovej informácie medzi jednotlivými pracoviskami. Išlo najmä o rôzne rozhlasové a televízne štúdiá, výskumné pracoviská, dispečerské strediská a pod.
Od bežných typov digitálnych podružných hodín sa odlišujú najmä spôsobom prenosu časovej informácie. Zatiaľ čo štandardné hodiny sú riadené pomocou polarizovaných impulzov so striedavou polaritou, sú hodiny KLS 0111 riadené sériovým kódom BCD.


Typové označenie: KLS 0111
Rok výroby: 199x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 220 mm / 82 mm / 128 mm
Hmotnosť: 1300 g
Napájanie: 24V
Ovládanie: sériový kód BCD (pulzná šírková modulácia SKM)
Farebné prevedenie: tmavo sivé
Typ displeja: LED (zelená farba číslic)


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt podružných hodín KLS 0111 je zhotovený z troch tvarovaných plechových dielcov. Na jeho základnej časti tvoriacej vrchnú, spodnú a zadnú stenu hodín je upevnená doska plošných spojov s elektrickými obvodmi a prvkami displeja na báze LED. Konštrukciu hodín je možné uzatvoriť dvomi odnímateľnými plechovými bočnicami, ktoré pomocou tvarovaných okrajov upevňujú aj čelnú stenu z tmavého plexiskla. Všetky časti sú vzajomne spojené skrutkami, ktorými je zároveň uchytená aj opierka z čierneho plechu slúžiaca na nastavenie vhodného sklonu displeja hodín. Na pravej strane zadnej steny hodín je umiestnený 5-pinový konektor DIN pre pripojenie napájania a dátovej linky z ústredne a kryt tavnej poistky, nad ktorým sa nachádza výrobný štítok. Čelná strana hodín z tmavého plexiskla slúži zároveň aj ako displej hodín zobrazujúci informáciu o aktuálnom čase a dátume. Na pravej strane prednej steny je umiestnený jediný ovládací prvok hodín - dvojpolohový páčkový prepínač pre voľbu režimu zobrazenia času alebo dátumu. Popis displeja spolu s typovým označením a logom výrobcu je na plexiskle vyznačený bielou farbou.

Princíp funkcie:
Ovládanie hodín KLS 0111 zabezpečovala časová ústredňa vysielajúca informáciu o čase a dátume vo forme sériového kódu BCD, najčastejšie ústredňa typu TEMPS-1, v snahe zabezpečiť čo najväčšiu presnosť väčšinou synchronizovaná signálom z vysielača OMA 50. Hodiny sú k ústredni, ktorá zároveň slúži aj ako zdroj napájania, pripojené prostredníctvom štandardného 5-pinového konektora DIN, ktorý bol v minulosti veľmi rozšírený. Prepojenie hodín KLS 0111 s časovou ústredňou využíva štyri kontakty, z ktorých dva slúžia pre 24V napájanie podružných hodín a dva na prenos informácie o čase a dátume prostredníctvom sériového kódu BCD. Hodiny po pripojení napájania automaticky začnú svoj chod v inicializačnom čase 00:00:00 (HH:MM:SS), pričom v prípade správnej funkcie do 2 sekúnd prevezmú a zobrazia časový údaj z pripojenej ústredne. Pomocou páčkového prepínača je možné prepínať zobrazovanie časovej (hodiny, minúty, sekundy) a dátumovej (deň, mesiac, deň v týždni) informácie. Hodiny nemajú autonómny režim, preto ich bez vhodnej ústredne nie je možné prevádzkovať.

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Vrchná strana hodín

Spodná strana hodín

Pohľad na hodiny KLS 0111 zboku

Hodiny KLS 0111 s informáciou o čase

Hodiny KLS 0111 s informáciou o dátume