Popis  SIGNALTRON - TYPY INFORMAČNÝCH TABÚĽNa tejto stránke nájdete prehľad najbežnejších typov informačných tabúľ Signaltron používaných na železničných, prípadne autobusových staniciach v bývalom Československu.

Informačné tabule v staničných halách, resp. vestibuloch

Hlavné odchodové, prípadne tiež príchodové tabule informujúce o odchodoch, príchodoch a meškaní spojov v chronologickom slede sa spravidla umiestňovali v staničných halách a vestibuloch, prípadne v čakárňach, v niektorých prípadoch tiež pri schodiskách, resp. vstupoch do staničných podchodov. Hliníková konštrukcia s teleindikačnými jednotkami týchto tabúľ je umiestnená v masívnom kovovom ráme sivej farby, ktorého zadná stena je prostredníctvom skrutiek upevnená o stenu. Teleindikačné jednotky, pripojené ku konštrukcii tabule 12-pinovými konektormi, sú v týchto tabuliach usporiadané do riadkov a stĺpcov. Každý riadok predstavuje jednu zobrazovanú informáciu, každý stĺpec alebo skupina stĺpcov prislúcha jednému zo zobrazovaných údajov. Každý riadok tabule je vybavený vlastným spínacím relé umiestneným vľavo pred prvou teleindikačnou jednotkou na osobitnom plošnom spoji pripojenom taktiež pomocou 12-pinového konektora. V hornej časti tabule, zvyčajne za sivým plechovým krytom s popisom zobrazovaných údajov, sa nachádzajú konektory slúžiace na pripojenie tabule ku kabeláži vedúcej z riadiaceho stola.

Klasické odchodové tabule používané na železnici pozostávali spravidla z ôsmich stĺpcov teleindikačných jednotiek zobrazujúcich nasledujúce údaje (zľava doprava): cieľová stanica, smer cesty, druh vlaku, čas odchodu (hodina, minúta - desiatky a jednotky), meškanie a číslo nástupišťa. Pre staršie informačné systémy Signaltron na železniciach v Československu bolo charakteristické použitie dvoch 5-riadkových odchodových tabúľ vedľa seba, ktoré spolu umožňovali zobrazenie 10 najaktuálnejších údajov o odchodoch spojov. V novších modifikáciách železničných informačných systémov boli využité odchodové tabule so 7 riadkami.

Príchodové tabule zobrazujú menší počet údajov - východziu stanicu, prípadne aj smer cesty, čas príchodu (hodina, minúta - desiatky a jednotky) a meškanie. Sú teda o niečo menšie ako tabule odchodové.

Samostatnou kapitolou sú tabule určené pre informačné systémy tzv. „3. generácie“ [1]. Charakteristickým znakom týchto tabúľ je využitie väčšieho počtu 1-znakových alfanumerických teleindikačných jednotiek (zobrazujúcich jednotlivé písmená a číslice) umožňujúcich zobrazenie ľubovoľného názvu cieľovej stanice, prípadne dlhších textových informácií. Takéto riešenie podstatne zvýšilo variabilitu zobrazovaných informácií, ktorá už nebola natoľko limitovaná počtom listov v teleindikačnej jednotke. Tabule „3. generácie“ sa využívali predovšetkým na významnejších autobusových staniciach a letiskách. Konkrétnym príkladom je v súčasnosti už demontovaný informačný systém o odchodoch spojov na autobusovej stanici v Plzni (rok výroby: 1983), ktorý pozostával zo štyroch veľkých 10-riadkových tabúľ zobrazujúcich cieľovú stanicu prostredníctvom 10 stĺpcov alfanumerických modulov.

Predná strana starších odchodových a príchodových tabúľ vzhľadom na ich využitie v interiéri zväčša nebola presklená. Novšie typy týchto tabúľ mali čelnú stenu chránenú uzatvárateľnými presklenými dvierkami.

Najbežnejšie typy odchodových a príchodových tabúľ sú prezentované na fotografiách:


Odchodová tabuľa - starší typ
(5 riadkov)
- Nové Zámky -

Odchodové tabule staršieho typu
v staničnej hale
- Košice -

Odchodová tabuľa (5 riadkov)
pri vstupe do podchodu
- Žilina -

Odchodová tabuľa - novší typ
(7 riadkov)
- Trenčín -


Príchodová tabuľa s hodinami IPJ 0612
- Bratislava, hl.st. -

Príchodová tabuľa - Zmeškanie vlakov
- Štúrovo -

Odchodová tabuľa s alfanumerickými jednotkami
- Plzeň, autobusové nádraží -Informačné tabule v podchodoch

Konštrukčne najjednoduchšie a rozmerovo najmenšie informačné tabule sa používajú v podchodoch železničných staníc v priestore pri schodoch vedúcich k jednotlivým nástupištiam. Zobrazujú predovšetkým cieľovú stanicu spoja pristaveného na nástupišti, prípadne tiež smer cesty alebo pravidlený odchod. Počet riadkov zodpovedá počtu koľají, resp. počtu spojov pristaviteľných k danému nástupišťu. Hliníková konštrukcia s modulmi je v týchto tabuliach umiestnená v menšej plechovej skrinke s presklenou čelnou stenou.

Najbežnejšie typy podchodvých tabúľ sú prezentované na fotografiách:


Podchodová tabuľa (1 riadok)
- Trenčín -

Podchodová tabuľa (2 riadky)
- Trenčín -

Podchodová tabuľa (4 riadky)
- Nové Zámky -

Podchodová tabuľa - cieľová stanica, smer cesty
- Košice -

Podchodová tabuľa - cieľová stanica, čas odchodu
- Žilina -Informačné tabule na nástupištiach

Tento druh informačných tabúľ slúži na zobrazenie všetkých údajov (cieľová stanica, smer cesty, čas odchodu, druh vlaku, meškanie) o jednotlivých odchádzajúcich spojoch priamo na nástupišti (v prípade nástupišťa s dvomi koľajami pre každú koľaj zvlášť). Konštrukcia tabule s alfanumerickými jednotkami rozloženými zvyčajne v dvoch alebo troch riadkoch je chránená presklenou kovovou skriňou uchytenou zvyčajne o stožiar alebo vrchnú časť prístrešku. Novšie typy tabúľ zobrazujú okrem vyššie uvedených informácií tiež aktuálny čas prostredníctvom zabudovaných analógových podružných hodín.

Najbežnejšie typy nástupišťových tabúľ sú prezentované na fotografiách:


Tabuľa na nástupišti - starší typ
- Nové Zámky -

Tabuľa na nástupišti - starší typ
- Košice -

Tabuľa na nástupišti - novší typ
- Trenčín -


Informačné tabule v podchodoch a na nástupištiach boli vzhľadom na ich umiestnenie v exteriéri vybavené vlastným žiarivkovým osvetlením ako aj výhrevnými telesami.


Použitá literatúra a informačné zdroje

[1] Jelínek, L. a kol., Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave pre odbor ETE – SET. ALFA, Bratislava, 1990, 1. vydanie