Popis  SIGNALTRON - TELEINDIKAČNÉ JEDNOTKY

Na zobrazovanie informácií na informačných tabuliach zariadenia Signaltron sa používajú preklápacie listové, tzv. teleindikačné jednotky.

Popis teleindikačných jednotiek

Každá z teleindikačných jednotiek pozostáva z nasledujúcich častí:

Zobrazovanie informácie zabezpečuje listový bubon pozostávajúci z kovovej hriadele s plastovými alebo kovovými kolesami, ktorých preforované okraje slúžia na upevnenie preklápacích listov zhotovených z plastu alebo hliníkového plechu. Na každom z listov je zvyčajne technikou sieťotlače aplikovaná vždy vrchná polovica jedného informačného údaja na jednej strane a spodná polovica nasledujúceho údaja na strane druhej. V praxi sa najčastejšie využívala aplikácia bieleho textu na čiernom alebo červenom pozadí. V závislosti od účelu použitia, resp. druhu zobrazovanej informácie sa využíva niekoľko prevedení teleindikačných jednotiek:

1. Teleindikačné jednotky 40-listové - určené na zobrazenie max. 39 rôznych údajov (prvá, resp. nultá pozícia zostáva spravidla bez potlače)
2. Teleindikačné jednotky 30-listové - určené na zobrazenie max. 29 rôznych údajov (prvá, resp. nultá pozícia zostáva spravidla bez potlače)
3. Teleindikačné jednotky 30-listové - obsahujúce dve zhodné sady 15 listov, určené na zobrazenie max. 14 rôznych údajov
    (prvá, resp. nultá pozícia každej sady listov zostáva spravidla bez potlače)

Pohonnú časť jednotky tvorí motorček (110 V) zabezpečujúci pretáčanie osky s preklápacími listami prostredníctvom ozubených prevodov.

Ovládanie teleindikačnej jednotky zabezpečuje kódový bubienok s elektrickými kontaktami a spínacím relé v závislosti od zvolenej kombinácie troch z ôsmich elektrických kontaktov pod napätím (48 V) na ovládacom paneli informačného systému. Po zmene kombinácie kontaktov pomocou rotačného prepínača alebo dierneho štítku na ovládacom paneli je kódový bubienok ako aj naň pripojené relé spínajúce chod motorčeka pod napätím. Motorček zabezpečuje pretáčanie tohto bubienka a zároveň aj listového bubna do okamihu, pri ktorom všetky tri kontaktné perá prislúchajúce zvolenej kombinácii kontaktov doľahnú na izolované plochy tohto bubienka, čím sa relé vypne a motorček zastaví. Usporiadanie kombinácií kontaktov na kontaktnom bubienku pre jednotlivé prevedenia teleindikačných jednotiek je znázornené na nasledovnej schéme:

Usporiadanie riadiacich kontaktov teleindikačných jednotiek na kontaktnom bubienku

Jednotlivé súčasti teleindikačnej jednotky sú umiestnené v konštrukcii tvorenej z doštičiek z hliníka alebo čierneho plechu, vzájomne spojených skrutkami. Teleindikačná jednotka je ku konštrukcii informačnej tabule pripojená prostredníctvom konektora umiestneného spolu s relé, kondenzátormi a odpormi na doske plošných spojov nachádzajúcej sa na zadnej stene tejto jednotky.

Typy teleindikačných jednotiek

Zobrazovanie informačných údajov rôzneho druhu v rozličných typoch informačných tabúľ si vyžadovalo výrobu rôznych typov teleindikačných jednotiek vzájomne sa líšiacich výškou preklápacích listov určujúcou veľkosť zobrazovaného textu, šírkou preklápacích listov určujúcou počet alfanumerických znakov (dĺžku textu) zobrazovanej informácie ako aj počtom listov určujúcim množstvo zobraziteľných údajov.

Uvedené parametre rozlišuje aj typové označenie teleindikačných jednotiek pozostávajúcich z troch čísel oddelených bodkou a lomkou, napr. jednotka označená ako typ 60.116/40 je určená pre informačnú tabuľu so základnou výškou písma 60 mm (napr. klasická odchodová tabuľa v staničnej hale), má šírku listu 116 mm (pre dvojznakovú informáciu) a obsahuje 40 preklápacích listov (umožňuje zobrazenie 39 rôznych údajov, prvá (nultá) poloha zostáva spravidla voľná).

Prehľad vyrábaných typov teleindikačných jednotiek
Pri voľbe použitej výšky písma, a teda aj typu použitej informačnej tabule sa vychádzalo zo vzdialenosti, z ktorej mal užívateľ, napr. cestujúci nápisy čítať. Čitateľnosť závisí od spôsobu osvetlenia, hustoty nápisov, zorného uhlu a pod. Výrobca uvádzal pre čitateľnosť jednotlivých druhov teleindikačných jednotiek nasledovné údaje vztiahnuté na človeka s priemerným zrakom:

Rôzne typy teleindikačných jednotiek používaných v informačných systémoch na železniciach sú prezentované na fotografiách:


Teleindikačné jednotky 95.75/2x15 (vľavo) a 95.162/40 (vpravo)

Teleindikačná jednotka 95.380/40

Porovnanie rôznych veľkostí teleindikačných jednotiek

Teleindikačná jednotka 60.470/40

Jedna z prvých teleindikačných jednotiek 28.52/30 z roku 1969

Porovnanie novšieho (vľavo) a staršieho (vpravo) typu konektora na teleindikačnej jednotke

Typové označenie teleindikačnej jednotky
Ukážkové listy z informačnej tabule bratislavského letiska zobrazujúce letecké spoločnosti:


Letecká spoločnosť AIR CANADA

Letecká spoločnosť AIR FRANCE

Letecká spoločnosť AIR INDIA

Letecká spoločnosť ALITALIA

Letecká spoločnosť BRITISH AIRWAYS

Letecká spoločnosť CUBANA

Letecká spoločnosť INTERFLUG

Letecká spoločnosť JAT

Letecká spoločnosť LUFTHANSA

Letecká spoločnosť TATRA AIR

Letecká spoločnosť INEX ADRIA

Letecká spoločnosť AVIOGENEX


Na stiahnutie


Informační zařízení Pragotron