Popis  KONZOLA PRE PODRUŽNÉ HODINY - IPL / IPK 
Popis

Digitálne podružné hodiny typu IPJ 061 (ICON 20), IPJ 061/1 a IPJ 0612 vyrábané pod značkou Pragotron, resp. Elektročas sa stali veľmi rozšíreným typom podružných hodín v administratívnych budovách, školách, podnikoch, zdravotníckych zariadeniach, na autobusových a železničných staniciach a pod. Tieto hodiny boli najčastejšie zavesené na dvoch skrutkách priamo na stene miestnosti. Uvedený spôsob zavesenia však nie je vhodný na dlhších chodbách, vo väčších vestibuloch alebo čakárňach, nakoľko neumožňuje ich dobrú čitateľnosť zo všetkých strán priestoru. V takýchto prípadoch bolo vhodnejšie ich zavesenie na strop alebo kolmo na stenu miestnosti. Výrobca na tento účel ako príslušenstvo k týmto hodinám ponúkal špeciálne konzoly typu IPL, resp. IPK.

Konzola pre zavesenie podružných hodín IPJ 061 (ICON 20), IPJ 061/1, resp. IPJ 0612 je zhotovená zo vzájomne zvarených plechových častí a lakovaná svetlo sivou farbou. Modifikácia s typovým označením IPL je určená na zavesenie dvoch podružných hodín uvedených typov na strop miestnosti. Rozšírená vrchná časť konzoly má na jej hornej strane umiestnené dva otvory, prostredníctvom ktorých je skrutkami upevnená o strop. Otvory sú pri montáži prístupné po odňatí bočných strán upevnených o zvyšok konzoly malými skrutkami. Spodná zúžená časť konzoly predstavuje plochu pre zavesenie podružných hodín, a to prostredníctvom kovových výstupkov na oboch stranách konzoly. Hodiny sú na konzole zavesené zadnou stranou k sebe a tvoria tak spolu s konzolou hodiny obojstranné. Kabeláž je k obom hodinám privádzaná prostredníctvom otvorov umiestnených na zošikmenej ploche na oboch stranách konzoly. Obdobne je konštruovaná aj modifikácia s typovým označením IPK, ktorá umožňuje bočné zavesenie hodín kolmo na stenu miestnosti.

Spôsob montáže podružných hodín na oboch modifikáciách konzoly je zrejmý z montážnych náčrtov prevzatých z propagačného materiálu výrobcu:


Fotografie


Stropná konzola IPL - pohľad zvrchu

Stropná konzola IPL - pohľad zospodu

Stropná konzola IPL po demontáži bočnej strany


Stropná konzola IPL v originálnom balení

Ukážka obojstranných hodín na konzole IPL