Popis  VÝVOJ DIGITÁLNYCH LISTOVÝCH HODÍN ZNAČKY PRAGOTRON   Jeden z najznámejších výrobkov značky Pragotron, digitálne listové podružné hodiny, bol súčasťou výrobného programu podniku Pragotron (Elektročas) takmer štyridsať rokov. Prirodzená inovácia výrobkov počas tohto dlhého obdobia prispela k vzniku mnohých variantov týchto hodín líšiacich sa tvarovým či farebným riešením, použitými materiálmi, označením a pod.

   Cieľom tohto článku je priblížiť jednotlivé (aj keď často iba "kozmetické") zmeny a úpravy hodín s typovým označením IPJ (jednoduché hodiny), DPJ (hodiny zobrazujúce deň v týždni) a CPJ (hodiny s kalendárom) v chronologickom slede. Uvedené údaje sú určené skôr záujemcom o detailné spoznanie tejto problematiky, môžu však poslúžiť aj ako pomôcka pri určení aspoň približného roku výroby v prípade, ak sa na hodinách pôvodný výrobný štítok nezachoval.

   Prehľad zmien a úprav vznikol prevažne na základe prieskumu dochovaných listových hodín, nemožno ho preto považovať za úplný a vylúčiť prípadné chyby a nepresnosti v ňom uvedené. Ak máte informácie, ktoré môžu tento prehľad upresniť alebo doplniť, budeme veľmi radi, ak sa s nami o ne podelíte a kontaktujete nás.


ROK ÚPRAVA / ZMENA ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA
1968 Národný podnik Elektročas (v roku 1969 premenovaný na Pragotron) začína do Československa dovážať digitálne listové hodiny talianskej firmy Boselli Milano s obchodným názvom ICON 20 (klasické hodiny), DEICA 20 (hodiny zobrazujúce deň v týždni) a CALENDA 20 (hodiny s kalendárom). Klasická farebná modifikácia bola vybavená čiernymi listami s bielym textom, niektoré série týchto hodín však mali hodinovú časť v inverznom farebnom prevedení (krémovo biele listy, čierne písmo).
1970 Na základe licencie talianskej firmy Boselli Milano začína podnik Pragotron výrobu prvých digitálnych listových hodín v Československu z dielov dovážaných z Talianska. Hodiny s obchodným názvom ICON 20 mali oficiálne typové označenie IPJ 061. V menších sériách boli vyrábané aj odvodené typy hodín s označením DPJ 061 (DEICA 20) a CPJ 061 (CALENDA 20).
1971 Od roku 1971 sa už hodiny vyrábajú zo súčiastok vyrobených v Československu. Hodiny vyrábané v Československu majú v porovnaní s talianskym originálom odlišný tvar písmen a číslic na preklápacích listoch.
1971 - 1972 Približne v tomto období výrobca zmenil tvarové riešenie čelného krytu hodín z plexiskla. Porovnanie staršieho (vľavo) a novšieho (vpravo) tvaru krytu je znázornené na fotografii.
1975 Typová nálepka na čelnej strane hodín s označením obchodného názvu hodín bola nahradená odlišnou nálepkou uvádzajúcou priamo ich typové označenie.
V roku 1975 bola vyrobená aj séria hodín IPJ 061 s inverzným farebným prevedením minútových listov (biely podklad, čierne písmo).
1976
V tomto roku dochádza k výraznejšej zmene vo výrobe digitálnych listových hodín. Najvýznamnejšou zmenou je modernizácia celého hodinového mechanizmu spojená so zmenou spôsobu zobrazovania minút. Pôvodné vyhotovenie minútovej časti pozostávajúce z dvoch samostatných modulov (pre jednotky a desiatky minút) bolo nahradené novým, zobrazujúcim minúty na 60-listovom module v jednom celku. Zároveň sa zmenil aj tvar písma použitého na preklápacích listoch. Pôvodný hodinový strojček s označením "PB" bol nahradený novým typom s označením "PB-2". Modernizovaná verzia dostala typové označenie IPJ 061 / 1 (jednoduché hodiny), resp. CPJ 061 / 1 (hodiny s kalendárom). Modernizovaná verzia hodín DPJ 061 sa s najväčšou pravdepodobnosťou do výroby nedostala. Výrobné štítky prvej vyrobenej série hodín IPJ 061 / 1 naďalej uvádzajú pôvodné typové označenie, t.j. bez jednotky za lomkou ako aj pôvodnú hodnotu príkonu zodpovedajúcu hodinám IPJ 061 (pri výrobe krytov týchto hodín s výrobnými štítkami sa pravdepodobne s modernizáciou výroby ešte neuvažovalo). Naďalej sa využívajú aj pôvodné zásoby typových nálepiek na čelnej strane hodín.

1977
Na výrobných štítkoch hodín je uvádzané správne typové označenie s jednotkou za lomkou ako aj aktualizované technické parametre. Zároveň približne v tomto období dochádza k zmene vo výrobe preklápacích listov spočívajúcej v náhrade listov zhotovených z veľmi tenkého plastu listami z pevnejšieho a spoľahlivejšieho materiálu.

1978 Drobnou kozmetickou úpravou prešiel rám hodinového ciferníka. Pôvodný zliatinový rám s hladkým povrchom bol nahradený rámom s jemnými preliačeninami na povrchu.
V priebehu roka 1978 sa zmenilo aj farebné vyhotovenie hodinového rámu. Pôvodnú svetlošedú farbu nahradila farba tmavošedá.
1979 V tomto období dochádza k úprave písma použitého na preklápacích listoch. Znaky dvojciferných čísel sú na listoch v novom prevedení bližšie k sebe. Pravdepodobne po vyčerpaní zásob sa na hodinách IPJ 061 / 1 objavili nové typové nálepky modrej farby s označením s jednotkou za lomkou ako aj nálepky s označením názvu výrobcu v rovnakom farebnom vyhotovení. Kalendárových hodín CPJ 061 / 1 sa však táto zmena nedotkla, pričom sú aj naďalej označované pôvodnými typovými nálepkami.
1980 Jednoduché listové hodiny prešli celkovou zmenou vonkajšieho vzhľadu. Nový typ s označením IPJ 0612 je charakteristický plechovým krytom s plastovými bočnicami a predným čelom prekrytým sklenenou platňou, ktorá nahradila pôvodný tvarovaný kryt z plexiskla. Strojček týchto hodín nesie označenie "PB-2 C". Zaujímavosťou najstaršej série týchto hodín je použitie nálepky s logom výrobcu v poslednom modrom prevedení na ľavej aj pravej strane ciferníka, zrejme z dôvodu nedostatku nálepiek s novým typovým označením. Kalendárové hodiny CPJ 061 / 1 sú vyrábané aj naďalej v pôvodnom vyhotovení bez akejkoľvek úpravy.
V priebehu roka sa hodiny IPJ 0612 začali označovať novými typovými nálepkami s čiernym textom na hliníkovosivom podklade. Na nálepke s označením výrobcu (PRAGOTRON) pribudol nápis "ZÁVODY PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE".
1981 V tomto roku boli vyrobené aj dve série hodín IPJ 0612 charakteristické odlišným farebným prevedením preklápacích listov - s čiernymi číslicami na krémovo bielom podklade alebo krémovo bielymi číslicami na čiernom podklade. Zároveň ide pravdepodobne o prvé série hodín, na ktorých boli pôvodne plastové preklápacie listy nahradené listami z hliníkového plechu.
1982 V druhej polovici roka výrobný závod opustila aj séria hodín IPJ 0612 a CPJ 061 / 1 s kladivkovým rámom ciferníka. Preklápacie listy sú hliníkové v klasickom prevedení s bielymi číslicami na čiernom podklade.
1983 V tomto období sa výrobca opäť vracia k pôvodnému svetlošedému farebnému vyhotoveniu rámu ciferníka na oboch typoch digitálnych listových hodín. Zároveň sa do hodín začína namiesto pôvodného 6-pólového strojčeka so západkou montovať nový 2-pólový typ strojčeka otáčajúci sa protismerne. Nový typ strojčeka, na rozdiel od predchádzajúceho, nie je viditeľne označený žiadnym typovým ani výrobným číslom.
1984 Opäť dochádza k zmene typových nálepiek, ktoré sú tentokrát vyrábané z matnejšieho papiera s bielym textom na čiernom pozadí. Nové nálepky s označením CPJ 061 / 1 sa následne začínajú aplikovať už aj na hodiny s kalendárom, ktoré boli doposiaľ označované pôvodnými nálepkami bez jednotky za lomkou. Opačné farebné prevedenie s čiernym textom na bielom pozadí majú nálepky s označením výrobcu. Na kalendárových hodinách CPJ 061 / 1 nastali tiež drobné konštrukčné zmeny v dátumovej časti mechanizmu (zmena použitého typu mikrospínača).
1986 Typové nálepky hodín IPJ 0612 sa v priebehu tohto roka (pravdepodobne medzi výr. č. 861512 a 862294) opäť zmenili, tentokrát na kombináciu bieleho podkladu s čiernym textom. Na kalendárových hodinách táto zmena, zrejme kvôli dostatočným zásobám nálepiek, nenastala a až do konca ich výroby sa označovali čiernymi nálepkami s bielym textom.
1991 V tomto roku bola ukončená výroba kalendárových hodín CPJ 061 / 1. Naďalej pokračuje už iba výroba jednoduchých hodín typu IPJ 0612. Časť hodín IPJ 0612 vyrobená v tomto roku mala plechový kryt sfarbený iným typom svetlošedej farby s jemným zeleným odtieňom.
1994 (?) V polovici 90-tych rokov vzniká ďalšia farebná modifikácia hodín IPJ 0612. Popri klasických svetlošedých sa vyrábajú aj hodiny s krytom a rámom čiernej farby. Nový tvar hliníkového výrobného štítka nahrádza pôvodný typ používaný takmer od začiatku výroby digitálnych listových hodín. Na nálepke s logom výrobcu je opäť len nápis "PRAGOTRON" (bez dodatkového nápisu "Závody průmyslové automatizace"). V druhej polovici 90-tych rokov nastáva z dôvodu poklesu dopytu k postupnému útlmu výroby hodín, hodiny sa vyrábajú podla potreby v menších sériách.
2000 V roku 2000 sa začína používať nový typ výrobných štítkov s bielym podkladom. V tomto roku bola vyrobená aj séria hodín vybavená strojčekmi s chybnou kotvičkou. Na kryte hodín sa začínajú používať skrutky s krížovou hlavou.
2007 V súvislosti s rozvojom modernejších typov elektronických digitálnych hodín na báze LED nastáva výraznejší pokles záujmu o klasické mechanické hodiny s preklápacími listami. Uvedená skutočnosť firmu Elektročas viedla k rozhodnutiu ukončiť výrobu hodín typu IPJ 0612. Posledná séria z roku 2007 mala cca. 400 ks. Posledný vyrobený kus symbolicky nalakovaný zlatou farbou vlastní výrobca.