Popis  IPJ 0612 
Stručný popis

Digitálne podružné hodiny typu IPJ 0612 zobrazujú aktuálny čas (hodiny, minúty) prostredníctvom preklápacích listov. Mechanizmus hodín je ovládaný minútovými polarizovanými impulzami z hlavných hodín (typ ESH 3, EH 40 a pod.). Určené sú predovšetkým na interiérové využitie v rozličných budovách a prevádzkach (priemyselné areály, školy, úrady, zdravotnícke zariadenia, autobusové a železničné stanice a pod.). Tento typ podružných hodín bol jedným z najrozšírenejších, pričom mnohé z nich (viac či menej) spoľahlivo slúžia v systémoch jednotného času dodnes. Hodiny IPJ 0612 sú posledným vyrábaným typom využívajúcim technológiu preklápacíh listov. Ukončením ich výroby sa éra digitálnych listových hodín značky Pragotron skončila.

Typové označenie: IPJ 0612
Rok výroby: 1980 - 2007
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 404 mm / 147 mm / 138 mm
Hmotnosť: 2500 g
Napájanie: -
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (12 V / 24 V / 60 V)
Farebné prevedenie: svetlo šedý kryt + tmavo šedý rám (1980 - 1982)
svetlo šedý kryt + kladivkový rám (1982)
svetlo šedý kryt + svetlo šedý rám (1983 - 2007)
čierny kryt + čierny rám (199x - 200x)
Prevedenie preklápacích listov: plastové, čierny podklad + biele písmo (1980 - 1981)
hliníkové, krémový podklad + čierne písmo (1981)
hliníkové, čierny podklad + krémové písmo (1981)
hliníkové, čierny podklad + biele písmo (1982 - 2007)
Počet listov: 24 / 60


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt podružných hodín IPJ 0612 pozostáva z celistvého tvarovaného plechu tvoriaceho vrchnú, zadnú a spodnú časť hodín. Bočnice sú tvorené plastovými výliskami. Jednotlivé časti krytu sú vzájomne spojené skrutkami. Mechanizmus hodín je upevnený na kovovom ráme tvoriacom prednú časť hodín, ktorý je o zadnú stenu krytu prichytený prostredníctvom dvoch skrutiek. Prednú stranu hodín prekrýva priehľadná sklenená platňa uchytená v prelisoch plastových bočníc. Mechanizmus hodín je zložený z dvoch preklápacích listových segmentov (hodinového - 24 listov a minutového - 60 listov) a hodinového strojčeka pozostávajúceho z elektrickej cievky, rotora a ozubených prevodov. Každý z preklápacích listových segmentov pozostáva z dvoch zhodných plastových kolies. V perforovaných okrajoch týchto kolies sú uchytené jednotlivé preklápacie listy z čierneho plastu alebo z hliníkového plechu obsahujúce vždy vrchnú polovicu jedného zobrazovaného čísla na jednej strane a spodnú polovicu chronologicky nasledujúceho čísla na strane druhej. Uchytenie vrchného z aktuálne zobrazených listov vo zvislej polohe je v každom zo segmentov zabezpečené plechovým jazýčkom. Manuálne nastavenie zobrazeného údaja na minútovom segmente umožňuje oska s plastovým kolieskom vyvedená na pravej bočnici hodín. Prenos polarizovaných impulzov z hlavných hodín zabezpečuje dvojžilový kábel pripojený na kontektor podružných hodín s dvomi kolíkmi umiestnený za otvorom na vrchnej strane hodín. Na uchytenie hodín na stenu slúžia dva otvory na zadnej stene plechového krytu. Na vrchnej strane krytu sa nachádza výrobný štítok obsahujúci typové označenie hodín, výrobné číslo a ďalšie údaje, napr. napätie polarizovaných impulzov, na ktoré sú hodiny upravené. Výrobca k týmto hodinám ponúkal aj špeciálny plechový držiak pre zavesenie dvoch hodín IPJ 0612 na stenu (typ IPK) alebo na strop (typ IPL) zadnou stranou k sebe.

Princíp funkcie:
Hodinový strojček ovládaný minútovými impulzami (najčastejšie s napätím 24 V) striedajúcej sa polarity posúva prostredníctvom ozubených prevodov pri každom impulze preklápací segment zobrazujúci minúty o jednu pozíciu dopredu. List zobrazujúci vrchnú polovicu aktuálne zobrazeného čísla sa v dôsledku pootočenia plastových kolies posunie pod úroveň plechového jazýčka a prepadne do spodnej polohy, čím zakryje predchádzajúci list a odkryje nasledujúci. Ovládanie hodinového segmentu je zabezpečené kovovou pákou so západkami ovládanou dvomi vratnými pružinami. Jedna z pružín je počas celého minútového cyklu postupne napínaná pomocou kovového kolieska so zárezom uchyteného na oske minútového segmentu, o ktoré sa kovová páka opiera. Zárez na kovovom kolese je orientovaný tak, aby pri preklopení minútového segmentu z pozície "59" na pozíciu "00" došlo k uvoľneniu napätia pružiny, ktorá vratným pohybom páky prostredníctvom západky posunie hodinový segment o jednu pozíciu dopredu. Nastavenie času na jednotlivých podružných hodinách je možné vykonať manuálne otáčaním plastového kolieska na oske ovládajúcej nastavenie pozície na minútovom preklápacom segmente.

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Ľavá strana hodín

Pravá strana hodín s plastovým kolieskom pre manuálne nastavenie

Pohľad na hodiny zhora, vpravo otvor s konektorom

Pohľad na hodiny zdola

Výrobný štítok

Rozložené časti hodín IPJ 0612

Celkový pohľad na mechanizmus hodín

Hodiny IPJ 0612 s tmavo šedým rámom

Hodiny IPJ 0612 s inverzným farebným prevedením listov

Hodiny IPJ 0612 v prevedení s krémovými číslicami

Hodiny IPJ 0612 s kladivkovým rámom

Podružné hodiny IPJ 0612 v klasickom svetlo šedom prevedení v prevádzke

Hodiny IPJ 0612 v čiernom farebnom prevedení

Prevádzka hodín IPJ 0612 na stropnom držiaku IPLVideá

Zariadenia značky PRAGOTRON v prevádzke

Zariadenia značky PRAGOTRON v prevádzke
Nastavovanie aktuálneho času na hodinách IPJ 0612

Nastavovanie aktuálneho času na hodinách IPJ 0612
IPJ 0612 s inverzným prevedením preklápacích listov

IPJ 0612 s inverzným prevedením preklápacích listovNa stiahnutie


IPJ 0612
návod na obsluhu a montáž

IPJ 0612
propagačný materiál

PODRUŽNÉ HODINY
leták