Popis  IPJ 061 / 1 
Stručný popis

Digitálne podružné hodiny typu IPJ 061 / 1 zobrazujú aktuálny čas (hodiny, minúty) prostredníctvom preklápacích listov. Mechanizmus hodín je ovládaný minútovými polarizovanými impulzami z hlavných hodín alebo hodinovej ústredne. Určené sú predovšetkým na interiérové využitie v rámci systému jednotného času v rozličných budovách a prevádzkach (administratívne budovy, školy, úrady, autobusové a železničné stanice a pod.). Dnes je tento starší typ digitálnych hodín možné v prevádzke vidieť už len zriedkavo.

Typové označenie: IPJ 061 / 1
Rok výroby: 1976 - 1979
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 400 mm / 150 mm / 127 mm
Hmotnosť: 2,8 kg
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (12 V / 24 V / 60 V)
Farebné prevedenie: svetlo šedý rám + krémový kryt (1976 - 1978)
tmavo šedý rám + krémový kryt (1978 - 1979)
Prevedenie preklápacích listov: plastové, čierny podklad + biele písmo - starší font (1976 - 1979)
plastové, čierny podklad + biele písmo - novší font (1979)
Počet listov: 24 / 60
Typ hodinového strojčeka: PB-2


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt podružných hodín IPJ 061 / 1 je zhotovený z plastového odliatku. Jednotlivé časti hodinového mechanizmu sú upevnené na vnútornej strane kovového zliatinového rámu tvoriaceho prednú časť hodín, ktorý je so zadnou stenou plastového krytu spojený dvomi veľkými skrutkami. Predná stena hodín je prekrytá lisovaným plexisklom uchyteným o zliatinový rám dvomi malými kolíčkami. Mechanizmus hodín je zložený z dvoch preklápacích listových segmentov (hodinového - 24 listov a minutového - 60 listov) a hodinového strojčeka typu PB-2 pozostávajúceho z elektrickej cievky, rotora a ozubených prevodov. Každý z preklápacích listových segmentov pozostáva z dvoch zhodných plastových kolies. V perforovaných okrajoch týchto kolies sú uchytené jednotlivé preklápacie listy z čierneho plastu obsahujúce vždy vrchnú polovicu jedného zobrazovaného čísla na jednej strane a spodnú polovicu chronologicky nasledujúceho čísla na strane druhej. Uchytenie vrchného z aktuálne zobrazených listov vo zvislej polohe je v každom zo segmentov zabezpečené plechovým jazýčkom. Manuálne nastavenie pozície na minútovom segmente umožňuje oska s plastovým kolieskom vyvedená na pravej bočnici hodín. Prenos polarizovaných impulzov z hlavných hodín, resp. hodinovej ústredne zabezpečuje dvojžilový kábel pripojený na kontektor podružných hodín s dvomi kolíkmi umiestnený za otvorom na vrchnej strane hodín. Na uchytenie hodín na stenu slúžia dva otvory na zadnej stene plastového krytu. Na vrchnej strane krytu sa nachádza výrobný štítok obsahujúci typové označenie hodín, výrobné číslo a ďalšie údaje, napr. napätie polarizovaných impulzov, na ktoré sú hodiny upravené. Výrobca k týmto hodinám ponúkal aj špeciálny plechový držiak pre zavesenie dvoch hodín IPJ 061 / 1 na stenu (typ IPK) alebo na strop (typ IPL) zadnou stranou k sebe.

Princíp funkcie:
Hodinový strojček ovládaný minútovými impulzami (najčastejšie s napätím 24 V) striedajúcej sa polarity posúva prostredníctvom ozubených prevodov pri každom impulze preklápací segment zobrazujúci minúty o jednu pozíciu dopredu. List zobrazujúci vrchnú polovicu aktuálne zobrazeného čísla sa v dôsledku pootočenia plastových kolies posunie pod úroveň plechového jazýčka a prepadne do spodnej polohy, čím zakryje predchádzajúci list a odkryje nasledujúci. Ovládanie hodinového segmentu je zabezpečené kovovou pákou so západkami ovládanou dvomi vratnými pružinami. Jedna z pružín je počas celého minútového cyklu postupne napínaná pomocou kovového kolieska so zárezom uchyteného na oske minútového segmentu, o ktoré sa kovová páka opiera. Zárez na kovovom kolese je orientovaný tak, aby pri preklopení minútového segmentu z pozície "59" na pozíciu "00" došlo k uvoľneniu napätia pružiny, ktorá vratným pohybom páky prostredníctvom západky posunie hodinový segment o jednu pozíciu dopredu. Nastavenie času na jednotlivých podružných hodinách je možné vykonať manuálne otáčaním plastového kolieska na oske ovládajúcej nastavenie pozície na minútovom preklápacom segmente.

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Ľavá strana hodín

Pravá strana hodín s plastovým kolieskom pre manuálne nastavenie

Pohľad na hodiny zhora, vpravo otvor s konektorom

Výrobný štítok

celkový pohľad na mechanizmus hodín

Hodinový strojček PB-2

Mechanizmus preklápania hodinového segmentu

Plastový kryt hodín zvnútra

IPJ 061 / 1 s tmavo šedým rámom

Podružné hodiny IPJ 061 / 1 v prevádzkeNa stiahnutie


IPJ 061 / 1
návod na obsluhu a montáž