Popis  ICON 20 
Stručný popis

Podružné hodiny ICON 20 (oficiálne označované aj ako IPJ 061) boli prvým typom digitálnych hodín značky Elektročas / Pragotron zobrazujúcich aktuálny čas (hodiny, minúty) prostredníctvom preklápacích listov. Mechanizmus hodín je ovládaný minútovými polarizovanými impulzami generovanými hlavnými hodinami (typ HH 100, ESH 3, EH 40 a pod.). Určené boli na interiérové využitie v rozličných budovách a prevádzkach (výrobné podniky, školy, úrady, autobusové a železničné stanice a pod.).
Od svojho nástupcu s označením IPJ 061 / 1 sa hodiny ICON 20 odlišujú viacerými vzhľadovými ako aj konštrukčnými detailami. Charakteristickým konštrukčným prvkom prvej generácie listových hodín bola minútová časť rozdelená na dve samostatne preklápané časti (desiatky a jednotky). V novších typoch hodín výrobca od tohto riešenia z dôvodu veľkej poruchovosti a nespoľahlivosti upustil a nahradil ho jedným celistvým segmentom s 60-timi listami. Dnes je preto tento typ hodín možné v prevádzke vidieť už len veľmi ojedinele. Od novšieho typu sa tieto hodiny odlišovali tiež odlišným rezom (fontom) písma, inak tvarovaným čelným krytom z plexiskla a pod.

Typové označenie: ICON 20 (IPJ 061)   Rozmery (dĺžka / výška / hĺbka): 395 mm / 145 mm / 120 mm
Rok výroby: 1968 - 1976, 1977   Hmotnosť:
Napájanie: -   Farebné prevedenie: svetlo šedé + krémový kryt
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (12 V / 24 V / 60 V)   Prevedenie preklápacích listov: plastové, čierny podklad + biele písmo (štandardné prevedenie)

plastové, biely podklad + čierne písmo (minútová časť menšej série z roku 1975)
Typ hodinového strojčeka: PB   Počet listov: 24 / 12 / 10


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt podružných hodín ICON 20 je zhotovený z plastového odliatku. Jednotlivé časti hodinového mechanizmu sú upevnené na vnútornej strane kovového zliatinového rámu tvoriaceho prednú časť hodín, ktorý je so zadnou stenou plastového krytu spojený dvomi skrutkami. Predná stena hodín je prekrytá lisovaným plexisklom uchyteným o zliatinový rám malými kolíčkami. Mechanizmus hodín je zložený z troch preklápacích listových segmentov zobrazujucich hodiny - 24 listov (čísla 0 - 23), desiatky minút - 12 listov (2 x čísla 0 - 5) a jednotky minút - 10 listov (čísla 0 - 9) a hodinového strojčeka pozostávajúceho z elektrickej cievky, rotora a ozubených prevodov. Každý z preklápacích listových segmentov pozostáva z dvoch zhodných plastových kolies. V perforovaných okrajoch týchto kolies sú uchytené jednotlivé padacie listy z čierneho plastu obsahujúce vždy vrchnú polovicu jedného zobrazovaného čísla na jednej strane a spodnú polovicu chronologicky nasledujúceho čísla na strane druhej. Uchytenie aktuálne zobrazených listov vo zvislej polohe je na minútovej časti zabezpečené kovovými zarážkami pritláčajúcimi vrchný list k prelisu zliatinového rámu, na hodinovej časti pomocou plechového výstupku (podobne ako na novších typoch digitálnych hodín). Prenos polarizovaných impulzov z hlavných hodín zabezpečuje dvojžilový kábel. Na uchytenie hodín na stenu slúžia dva otvory na zadnej stene plastového krytu. Na vrchnej strane krytu sa nachádza výrobný štítok obsahujúci typové označenie hodín, výrobné číslo a ďalšie údaje, napr. napätie polarizovaných impulzov, na ktoré sú hodiny upravené.

Zaujímavosťou bola menšia séria tohto typu hodín vyrobená v roku 1977, t.j. v období, kedy bol už vyrábaný novší typ hodín s označením IPJ 061 / 1. Táto séria bola charakteristická novším prevedením listov hodinovej časti - použitý font písma ako pri type IPJ 061 / 1. Hodiny boli vybavené strojčekom PB v prevedení na ovládanie polarizovanými impulzami 12 V.

Princíp funkcie:
Hodinový strojček striedavo ovládaný minútovými impulzami daného napätia (najčastejšie 24V) rôznej polarity posúva prostredníctvom ozubených prevodov pri každom impulze preklápací segment zobrazujúci jednotky minút o jednu pozíciu dopredu. List zobrazujúci vrchnú polovicu aktuálne zobrazeného čísla sa v dôsledku pootočenia plastových kolies vysunie spoza zarážky a prepadne do spodnej polohy, čím zakryje predchádzajúci list a odkryje nasledujúci. Ovládanie ďalších segmentov zabezpečujú ozubené prevody pracujúce na princípe klasického počítadla prejdených kilometrov (tzv. odometra). Nastavenie času na jednotlivých podružných hodinách je možné vykonať manuálne otáčaním osky pomocou skrutkovača vloženého do otvoru v pravej bočnici hodín.

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Ľavá strana hodín

Pravá strana hodín s otvorom pre manuálne nastavenie

Pohľad na hodiny zhora, vpravo otvor s dvojžilovým káblom

Výrobný štítok

celkový pohľad na mechanizmus hodín

Hodinový strojček

Detail minútovej časti

Prevod ovládajúci preklápanie jednotiek minút

Prevod ovládajúci preklápanie desiatok minút

Detail hodinovej časti

Plastový kryt hodín zvnútra