Popis  EHU 224 / EHU 260 / EHU 324 / EHU 360 

Stručný popis

Linkový rozvádzač EHU 224 / EHU 260, resp. EHU 324 / EHU 360 je určený na kapacitné rozšírenie hodinovej ústredne EHU 0624 / EHU 0660. Zariadenie našlo svoje využitie najmä pri riadení rozsiahlych systémov jednotného času zahŕňajúcich niekoľko stoviek podružných hodín rozdelených do väčšieho počtu podružných liniek, najčastejšie vo veľkých priemyselných areáloch a objektoch, na železnici a pod.

Typové označenie: EHU 224 EHU 260 EHU 324 EHU 360
Rok výroby: 1980 - 1991
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 700 mm / 1550 mm / 118 mm
Hmotnosť: 40 - 80 kg
Napájanie a ovládanie: hodinová ústredňa EHU 0624 hodinová ústredňa EHU 0660 hodinová ústredňa EHU 0624 hodinová ústredňa EHU 0660
Výstupné impulzy: minútové polarizované impulzy (24 V) minútové polarizované impulzy (60 V) minútové polarizované impulzy (24 V) minútové polarizované impulzy (60 V)
Počet výstupných liniek: 18 9
Výkonové zosilnenie podružných liniek: áno
Farebné prevedenie: modré (okolo roku 1985 zmena farebného odtieňa)
Typ kontrolných hodín: KH 4 (1980 - 1985)
KH 100 (1985 - 1991)


Detailný popis

Konštrukcia:

Funkčné časti linkového rozvádzača EHU 224 / EHU 260, resp. EHU 324 / EHU 360 sú umiestnené vo veľkej kovovej skrini modrej farby (zhodnej konštrukcie ako skriňa hodinovej ústredne EHU 0624 / EHU 0660). Skriňa je uzatvoriteľná kovovými, v hornej časti presklenými dverami upevnenými na pántoch s otváraním smerom doprava. Dvere skrine sa uzatvárajú pomocou kľúčom uzamknuteľného zámku (značky FAB), čím je nepovolaným osobám zabránený prístup k ovládacím prvkom rozvádzača, a teda aj akákoľvek nežiaduca manipulácia s ním. Na zadnej stene skrine je z vnútornej strany upevnená konštrukcia umožňujúca upevnenie jednotlivých funkčných celkov. Konštrukcia je v hornej časti vybavená konektormi a skrutkami pre upevnenie funkčných celkov rozvádzača v podobe tzv. blokov.
Počet blokov umiestnených na konštrukcii závisí od typu linkového rozvádzača vzhľadom na odlišný počet výstupných podružných liniek. Kým v rozvádzačoch typu EHU 224, resp. EHU 260 s 18 výstupnými linkami sa nachádza spolu 24 blokov (umiestnených v 6 radoch pod sebou so 4 blokmi v každom rade), rozvádzače typu EHU 324, resp. EHU 360 s 9 výstupnými linkami pozostávajú z 12 blokov (umiestnených v 3 radoch pod sebou so 4 blokmi v každom rade). Rozloženie jednotlivých blokov v linkovom rozvádzači je nasledovné:


Linkový rozvádzač EHU 224 / EHU 260

Linkový rozvádzač EHU 324 / EHU 360


Každý z blokov je tvorený normalizovanou doskou plošných spojov s rozmermi 115 mm x 150 mm, na ktorej sú osadené a vzájomne elektricky prepojené jednotlivé elektronické súčiastky (odpory, kondenzátory, tranzistory, relé, diódy a pod.). V ďalšej časti popisu konštrukcie linkového rozvádzača nájdete vzhľad a stručný popis blokov zabudovaných do tohto typu zariadenia:

Označenie bloku Obrázok Popis
EM 24
(EM 60)
Blok linkového spínača výkonovo zosilňuje polarizované impulzy privádzané z oddeľovacieho bloku hodinovej ústredne EHU 0624, resp. EHU 0660 a napája nimi linku podružných hodín.
KB 24
(KB 60)
Kontrolný blok KB 24 (podružné linky 24 V), resp. KB 60 (podružné linky 60 V) zabezpečuje kontrolu liniek podružných hodín a signalizáciu prípadných závad vo funkcii týchto liniek (napäťové pomery na linke, preťaženie) prostredníctvom tranzistorov a diód. Na jednom kontrolnom bloku sú umiestnené obvody pre kontrolu 3 liniek podružných hodín, s ktorými sú obvody kontrolného bloku galvanicky prepojené.V spodnej časti skrine rozvádzača sa nachádza veľká svorkovnica umožňujúca pripojenie jednotlivých podružných liniek a konektor umožňujúci pripojenie linkového rozvádzača k hodinovej ústredni typu EHU 0624, resp. EHU 0660, ktorej kapacitu tento rozvádzač rozširuje.
Komponenty v hornej časti rozvádzača (v časti nachádzajúcej sa za presklenou časťou dverí) sú počas prevádzky prekryté vnútornými dvierkami tvoriacimi v uzatvorenej polohe základný ovládací panel rozvádzača. Na tomto paneli sú prehľadne usporiadané podsvietené ovládacie tlačidlá štvorcového tvaru (zároveň plniace funkciu kontroliek) a kontrolné hodiny pre jednotlivé podružné linky. Staršie rozvádzače tohto typu boli vybavené štvorcovými kontrolnými hodinami typu KH 4, v novších sériách vyrobených od roku 1985 ich nahradili modernejšie okrúhle kontrolné hodiny KH 100. Komponenty umiestnené na vnútorných dvierkach sú prístupné aj na ich zadnej strane pre účely prípadnej údržby a manuálneho nastavenia času na kontrolných hodinách.
Výrobný štítok zariadenia je umiestnený na vnútornej strane dverí skrine linkového rozvádzača.

Princíp funkcie:

Základná funkcia linkového rozvádzača EHU 224 / EHU 260, resp. EHU 324 / EHU 360 spočíva v kapacitnom rozšírení hodinovej ústredne EHU 0624, resp. EHU 0660 zvýšením počtu samostatne ovládaných výstupných podružných liniek, ktoré je hodinovou ústredňou v kombinácii s linkovým rozvádzačom možné riadiť. Funkčné celky linkového rozvádzača sú prostredníctvom konektorového prepojenia napojené na výstupy oddeľovacích blokov OB 24A a OB 24D (OB 24B) hodinovej ústredne EHU 0624, resp. EHU 0660 obdobne ako funkčné celky ovládania šiestich podružných liniek zabudovaných priamo v hodinovej ústredni.
Jednotlivé linky podružných hodín sú napájané polarizovanými impulzami výkonovo zosilnenými prostredníctvom blokov linkových spínačov ovládaných pomocou tlačidiel "R" a "V". Tlačidlom "V" je možné príslušnú linku podružných hodín vypnúť, t.j. odpojiť budiace impulzy príslušného bloku linkového spínača. Tlačidlom "R" je príslušná linka pripojená na impulzy slúžiace k nastaveniu správneho času na celej podružnej linke (tzv. dobiehanie) generované blokom RB 24 hodinovej ústredne. Aktivovanie tlačidiel je signalizované rozsvietením farebnej kontrolky zabudovanej v týchto tlačidlách. Na výstupy jednotlivých linkových spínačov sú pripojené aj kontrolné hodiny KH 4, resp. KH 100 zobrazujúce obsluhe rozvádzača čas nastavený na jednotlivých podružných linkách a vstupy kontrolného bloku KB 24 (KB 60) signalizujúceho v hodinovej ústredni preťaženie podružnej linky alebo pretavenie poistky v linkovom spínači.
Bližšie informácie o konštrukcii a princípe funkcie hodinovej ústredne EHU 0624, resp. EHU 0660 je možné nájsť v osobitnom popise tohto typu ústredne.

Linkový rozvádzač rozširuje kapacitu hodinovej ústredne EHU 0624 / EHU 0660 na celkových 15, resp. 24 podružných liniek, pričom je možné vytvoriť nasledovné typy zostavy hodinovej ústredne a linkového rozvádzača:

Typové označenie zostavy Hodinová ústredňa Linkový rozvádzač Počet výstupných liniek
(napätie polarizovaných impulzov)
EHU 1524 EHU 0624 EHU 324 15 (24 V)
EHU 1560 EHU 0660 EHU 360 15 (60 V)
EHU 2424 EHU 0624 EHU 224 24 (24 V)
EHU 2460 EHU 0660 EHU 260 24 (60 V)


Fotografie


Linkový rozvádzač EHU 324

Otvorená skriňa EHU 0624 (vľavo)
a EHU 324 (vpravo)

Horná časť konštrukcie EHU 324 s 12 blokmi funkčnej elektroniky

Detailný pohľad na bloky EM 24 zapojené v linkovom rozvádzači

Pohľad na ovládací panel EHU 324 s rozsvietenými kontrolkami v tlačidlách a pripojené podružné hodiny typu IPJ 061 / 1

Zadná strana dvierok s ovládacími tlačidlami a kontrolnými hodinami
KH 4

Pohľad na kontrolné hodiny a ovládacie tlačidlá
pre podružnú linku

Detail ovládacích tlačidiel (zozadu) a odkrytovaného strojčeka kontrolných hodín KH 4

Svorkovnica výstupnej kabeláže EHU 324

Výrobný štítok rozvádzača EHU 324

Zámok FAB slúžiaci na uzamknutie skrine linkového rozvádzača

Zostava hodinovej ústredne EHU 1524
(EHU 0624 + EHU 324)


Videá

Hodinová ústredňa EHU 1524

Hodinová ústredňa EHU 1524