Popis  INFORMATÍVNY POPIS - EH 61 / EH 63Info Upozornenie! Prehliadate si informatívny popis. Znamená to, že zariadenie tohto typu nevlastníme, a preto nevieme zaručiť uvedené informácie. V popise uvádzame všetky nám známe fakty. Ak nám viete poskytnúť uvedené zariadenie alebo ďalšie informácie o ňom, kontaktujte nás.


 
Stručný popis

Hlavné hodiny typu EH 61, resp. EH 63 sú určené na riadenie systémov jednotného času menšieho rozsahu. Svoje uplatnenie našli v menších úradoch, školách, obchodných domoch, zdravotných strediskách a pod. Vhodné sú aj na prípadné prevádzkovanie takéhoto systému v domácich podmienkach.

Typové označenie: EH 61 EH 63
Rok výroby: 199x
Rozmery
(šírka / výška / hĺbka):
150 mm / 115 mm / 95 mm
Hmotnosť: cca 1200 g
Napájanie: 220 V (50 Hz) externý zdroj napätia - 7,5 V / 12 V / 24 V
Záložný zdroj napätia: zabudovaný akumulátor - 8,4 V (NiCd) -
Výstupné impulzy: minútové polarizované impulzy (6 V) minútové polarizované impulzy (6 V / 12 V / 24 V)
Počet výstupných liniek: 1
Farebné prevedenie: čierne
Typ kontrolných hodín: KH 100
Odchýlka: 0,1 s / deň


Detailný popis

Konštrukcia:
Hlavné hodiny EH 61, resp. EH 63 sú umiestnené v plastovom kryte čiernej farby, ktorého predná odnímateľná časť prichytená štyrmi skrutkami tvorí ovládací panel zariadenia. Dominantným prvkom ľavej časti ovládacieho panelu sú kontrolné hodiny typu KH 100 poskytujúce obsluhe informáciu o aktuálne nastavenom čase na linke podružných hodín. Na pravej strane čelného panelu sa nachádzajú ovládacie prvky zariadenia v podobe štvorpolohového rotačného prepínača zhotoveného z plastu s popisom jednotlivých polôh vyznačeným bielou farbou. Bielou farbou je v hornej časti čelného panelu vyhotovené aj označenie typu hlavných hodín a logo výrobcu zariadenia. V spodnej časti ovládacieho panelu sa nachádza jeden (EH 63), resp. dva (EH 61) okrúhle otvory uzatvorené krytkami, v ktorých sú vložené napäťové poistky. Chod celého mechanizmu hodín reguluje kryštálový oscilátor s frekvenciou 32,768 kHz. Štítok s výrobnými údajmi je súčasťou riadiaceho panelu a je umiestnený pod ciferníkom kontrolných hodín. Plastový kryt hlavných hodín je upevnený na armatúre umožňujúcej montáž zariadenia na stenu miestnosti. Súčasťou tejto armatúry je tiež svorkovnica kabeláže napájania a výstupnej podružnej linky. Hlavné hodiny EH 61 a EH 63 sa vzájomne odlišujú spôsobom napájania ako aj výstupným napätím polarizovaných impulzov.
Modifikácia hlavných hodín s typovým označením EH 61 je napájaná štandardným napätím z elektrickej siete (220 V) a je vybavená zabudovaným zálohovacím akumulátorom. Na podružnú linku je možné pripojiť najviac 12 ks podružných hodín určených pre napätie polarizovaných impulzov 6 V.
Prevedenie s typovým označením EH 63 je napájané externým zdrojom jednosmerného napätia (7,5 V / 12 V / 24 V), ktorého výška závisí od požadovaného napätia výstupných polarizovaných impulzov (6 V / 12 V / 24V). Na podružnú linku je možné pripojiť najviac 12 ks (napätie polarizovaných impulzov 6 V), 15 ks (napätie polarizovaných impulzov 12 V) alebo 20 ks (napätie polarizovaných impulzov 24 V) podružných hodín.

Princíp funkcie:
Ovládanie chodu hlavných hodín sa zabezpečuje pomocou rotačného štvorpolohového prepínača na riadiacom paneli, ktorý v princípe rozlišuje štyri prevádzkové režimy (zľava doprava): "RESET" (vypnutý chod hlavných hodín, vynulovanie riadiacich obvodov), "STOP" (pozastavený chod hodín), "ŠTART" (bežný prevádzkový režim), "NASTAVOVANIE" (režim zrýchlených impulzov). V bežnom prevádzkovom režime hodiny v minútových intervaloch na výstupnú svorkovnicu striedavo vysielajú krátke impulzy meniacej sa polarity, ktoré sú prostredníctvom dvojžilovej linky s prívodmi rozvetvenými k jednotlivým podružným hodinám. Režim zrýchlených impulzov sa využíva pri nastavovaní aktuálneho času v celom systéme jednotného času, napr. po inštalácii a údržbe systému, pri prechode na letný čas a pod. Hlavné hodiny v tomto režime vysielajú polarizované impulzy v skrátených intervaloch, čím je zabezpečený zrýchlený posun času na všetkých pripojených podružných hodinách. K vyslaniu prvého polarizovaného impulzu v bežnom prevádzkovom režime dochádza 60 sekúnd po prepnutí prepínača z polohy "STOP" do polohy "ŠTART". Hlavné hodiny typu EH 61, resp. EH 63 sú vybavené podpäťovou ochranou, ktorá pri nežiaducom poklese napätia v zdroji vypne chod celého systému. Takéto riešenie zabraňuje tzv. rozpadu podružných liniek, pri ktorom v dôsledku poklesu napätia dochádza k nedefinovateľnému meškaniu, resp. zastaveniu chodu niektorých podružných hodín s následnou potrebou ich zdĺhavého manuálneho nastavovania. Typ EH 61 je vybavený tiež zálohovacím akumulátorom, ktorý zabezpečuje chod hlavných hodín a pripojenej podružnej linky v prípade výpadku napájania.

Fotografie


Hlavné hodiny typu EH 61


Na stiahnutie


EH 61, EH 63
propagačný materiál

HLAVNÉ HODINY
leták