Popis  EH 41


Stručný popis

Hlavné hodiny typu EH 41 slúžia na riadenie podružných hodín v tzv. systéme jednotného času prostredníctvom polarizovaných impulzov. Určené sú na riadenie časomerných systémov v administratívnych budovách, továrňach, školách, nemocniciach, autobusových a železničných staniciach a pod. Vhodné sú aj na prípadné prevádzkovanie takéhoto systému v domácich podmienkach. Od podobného typu s označením EH 40 sa odlišujú zabudovaným systémom, ktorý udržiava informáciu o aktuálnom čase bez nutnosti jej opätovného nastavenia aj pri strednodobom výpadku elektrického prúdu (do 2 dní, 3 hodín a 12 minút).

Typové označenie: EH 41   Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 288 mm / 115 mm / 145 mm
Rok výroby: 199x   Hmotnosť: 3800 g
Napájanie: 220 V (50 Hz)   Farebné prevedenie: čierny plast + plexisklo
Výstupné impulzy: minútové polarizované - 24 V   Odchýlka: 0,1 s / 24 hod.
Signál: Nie   Iné funkcie: Systém zálohovania časovej informácie pri výpadku prúdu


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt hlavných hodín EH 41 je zhotovený z celistvého plastového výlisku. Do vnútornej časti tohto krytu sú zabudované prvky elektrického napájania hodín - zdroj napätia, hlavný spínač s kontrolkou napájania a svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže. Predná strana hodín zhotovená z hliníkového plechu tvorí riadiaci panel s ovládacími a kontrolnými prvkami, ktorý je voľne položený a skrutkami prichytený o plastový kryt. O vnútornú stranu tohto riadiaceho panelu je prostredníctvom skrutiek upevnená matičná doska hodín pozostávajúca z množstva kondenzátorov, odporov, relé a pod. Chod celého mechanizmu hodín reguluje kryštálový oscilátor pracujúci s frekvenciou 32 kHz. Vzájomné elektrické prepojenie riadiaceho panelu s matičnou doskou a krytu s prvkami napájania je zabezpečené vidlicovým konektorom. Dominantným prvkom na prednej strane hodín je ciferník analógových kontrolných hodín poskytujúci obsluhe informáciu o aktuálne nastavenom čase, umiestnený v strednej časti riadiaceho panelu. Napravo od tohto ciferníka sa nachádza rotačný hliníkový štvorpolohový prepínač jednotlivých režimov a päť farebných diódových kontroliek signalizujúcich bežný prevádzkový režim, vyslanie každého polarizovaného impulzu, dobíjanie vnútorného akumulátora a pod. Pod kontrolkami je umiestnený obdĺžnikový otvor uzatvorený krytom určený pre prístup k elektrickým poistkám na matičnej doske. V ľavej časti riadiaceho panelu pod logom s typovým označením sú otvory pre hlavný spínač s kontrolkou. Štítok s výrobnými údajmi je súčasťou riadiaceho panelu a je umiestnený pod ciferníkom kontrolných hodín. Predná strana hodín s riadiacim panelom je prekrytá otvárateľným krytom z priehľadného plexiskla, ktorý je možné uzamknúť jednoduchým kľučikom.

Princíp funkcie:
Ovládanie chodu riadiacich hodín sa po zapnutí hlavného spínača zabezpečuje pomocou rotačného štvorpolohového prepínača na riadiacom paneli, ktorý v princípe rozlišuje štyri prevádzkové režimy (zľava doprava): "RESET" (vypnutý chod hlavných hodín, vynulovanie riadiacich obvodov), "STOP" (pozastavený chod hodín), "ŠTART" (bežný prevádzkový režim), "NASTAVOVANIE" (režim zrýchlených impulzov). V bežnom prevádzkovom režime hodiny v minútových intervaloch na výstupnú svorkovnicu striedavo vysielajú krátke 24 V impulzy rôznej polarity, ktoré sú z tejto svorkovnice prostredníctvom dvojžilových káblov privádzané k jednotlivým podružným hodinám. Svorkovnica umožňuje priame pripojenie troch dvojžilových liniek, ktoré je však v prípade potreby možné ďalej vetviť podľa počtu pripojených podružných hodín. Režim zrýchlených impulzov sa využíva pri nastavovaní aktuálneho času v celom systéme jednotného času, napr. po inštalácii a údržbe systému, pri prechode na letný čas a pod. Hlavné hodiny v tomto režime vysielajú polarizované impulzy v intervale cca. 2-3 sekundy zabezpečujúce zrýchlený posun času na všetkých podružných hodinách. K vyslaniu prvého polarizovaného impulzu v bežnom prevádzkovom režime dochádza 60 sekúnd po prepnutí prepínača z polohy "STOP" do polohy "ŠTART", pričom po vynulovaní systému cez polohu "RESET" je ako prvý vyslaný impulz zodpovedajúci prechodu z párnej minúty na nepárnu. Vyslanie každého impulzu je (v oboch režimoch) svetelne signalizované na diódových kontrolkách. Pri výpadku napájania (220 V) je chod hodín udržiavaný zabudovanou batériou. Nakoľko počas výpadku dochádza k poklesu napájacieho napätia, prechádzajú hodiny automaticky do režimu, v ktorom je pozastavené generovanie impulzov do linky podružných hodín. Hlavné hodiny EH 41 v tomto režime udržiavajú informáciu o počte impulzov počas výpadku napájania a po jeho obnovení ich automaticky zrýchleným režimom vyšlú do podružných hodín a následne prejdú do bežného prevádzkového režimu. Takéto riešenie zabraňuje tzv. rozpadu podružných liniek, pri ktorom v dôsledku poklesu napätia dochádza k nedefinovateľnému meškaniu, resp. zastaveniu chodu niektorých podružných hodín s následnou potrebou ich zdĺhavého manuálneho nastavovania. K hodinám je možné pripojiť aj záložný napájací zdroj (24 V) pre zabezpečenie riadneho chodu podružných liniek aj pri výpadku sieťového napájania.

Fotografie


Predná strana hodín (zatvorený kryt)

Riadiaci panel

Vnútorná časť krytu

Prvky napájania

Svorkovnica

Matičná doska hodín zvrchu

Matičná doska hodín zboku

Výrobný štítok


Na stiahnutie


EH 41
návod pre montáž, obsluhu a údržbu

HLAVNÉ HODINY
leták