Popis  EH 40


Stručný popis

Hlavné hodiny typu EH 40 slúžia na riadenie podružných hodín systému jednotného času prostredníctvom polarizovaných impulzov. Určené sú na riadenie časomerných systémov v administratívnych budovách, zdravotníckych zariadeniach, autobusových a železničných staniciach a pod. Vhodné sú aj na prípadné prevádzkovanie takéhoto systému v domácich podmienkach. Na rozdiel od zdokonaleného typu s označením EH 41 nedisponujú zabudovanou záložnou batériou a systémom, ktorý udržiava informáciu o aktuálnom čase aj počas výpadku napájania.

Typové označenie: EH 40
Rok výroby: 198x - 199x
Rozmery (šírka / výška / hĺbka): 288 mm / 115 mm / 145 mm
Hmotnosť: 3800 g
Napájanie: 220 V (50 Hz)
Výstupné impulzy: minútové polarizované impulzy (24 V)
Počet výstupných liniek: 3
Farebné prevedenie: čierne
Odchýlka: 0,08 s/deň


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt hlavných hodín EH 40 je zhotovený z celistvého plastového výlisku. Do vnútornej časti tohto krytu sú zabudované prvky elektrického napájania hodín - zdroj napätia, hlavný spínač s kontrolkou napájania a svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže. Svorky s označením U, N a PE slúžia na pripojenie kábla elektrického napájania hlavných hodín (U - fáza, N - nulový vodič, PE - vodič uzemnenia). Tri dvojice svoriek P, H s označením L1 - L3 umožňujú pripojenie troch samostatných vetiev podružných liniek. K svorkám s označením B +/- je možné pripojiť záložný zdroj napätia napr. typu ZZ 40 alebo ZZ 41. Predná strana hodín zhotovená z hliníkového plechu tvorí riadiaci panel s ovládacími a kontrolnými prvkami, ktorý je voľne položený a skrutkami prichytený o plastový kryt. O vnútornú stranu tohto riadiaceho panelu je prostredníctvom skrutiek upevnená matičná doska hodín pozostávajúca z množstva kondenzátorov, odporov, relé a pod. Chod celého mechanizmu hodín reguluje kryštálový oscilátor pracujúci na frekvencii 100 kHz. Vzájomné elektrické prepojenie riadiaceho panelu s matičnou doskou a krytu s prvkami napájania je zabezpečené 12-pinovým konektorom. Dominantným prvkom na prednej strane hodín je ciferník analógových kontrolných hodín poskytujúci obsluhe informáciu o aktuálne nastavenom čase, umiestnený v strednej časti riadiaceho panelu. Napravo od tohto ciferníka sa nachádza rotačný hliníkový štvorpolohový prepínač jednotlivých režimov s piatimi farebnými diódovými kontrolkami. Pod kontrolkami je umiestnený obdĺžnikový otvor pre prístup k elektrickým poistkám na matičnej doske prekrytý odnímateľnou krytkou s ich popisom. V ľavej časti riadiaceho panelu pod logom s typovým označením sú otvory pre hlavný spínač s kontrolkou. Štítok s výrobnými údajmi je súčasťou riadiaceho panelu a je umiestnený pod ciferníkom kontrolných hodín. Predná strana hodín s riadiacim panelom je prekrytá otvárateľným krytom z priehľadného plexiskla, ktorý je možné uzamknúť jednoduchým kľučikom.

Princíp funkcie:
Ovládanie chodu hlavných hodín sa po zapnutí hlavného spínača zabezpečuje pomocou rotačného štvorpolohového prepínača na riadiacom paneli, ktorý v princípe rozlišuje štyri prevádzkové režimy (zľava doprava): "RES-PO" (vypnutý chod hlavných hodín, vynulovanie riadiacich obvodov), "ŠTART" (bežný prevádzkový režim), "STOP" (pozastavený chod hodín), "NASTAVOVANIE" (režim zrýchleného generovania polarizovaných impulzov). V bežnom prevádzkovom režime hodiny v minútových intervaloch na výstupnú svorkovnicu podružných liniek L1 - L3 vysielajú krátke 24V impulzy striedajúcej sa polarity, ktoré sú z tejto svorkovnice prostredníctvom dvojžilových káblov privádzané k jednotlivým podružným hodinám. Pripojené dvojžilové podružné linky je v prípade potreby možné ďalej vetviť podľa počtu pripojených podružných hodín. Režim zrýchleného generovania polarizovaných impulzov sa využíva pri nastavovaní aktuálneho času v celom systéme jednotného času, napr. po inštalácii a údržbe systému, po výpadku elektrického napájania, pri prechode na letný čas a pod. Hlavné hodiny v tomto režime vysielajú polarizované impulzy v intervale cca. 2-3 sekundy zabezpečujúce zrýchlený posun času na všetkých podružných hodinách. Vyslanie každého impulzu je (v oboch režimoch) svetelne signalizované na diódových kontrolkách. Výrobca hodín vo vývoji uvažoval aj so synchronizáciou chodu hlavných hodín EH 40 vysielaným časovým signálom (vysielač OMA 50). Pozostatkom tohto vývojového prvku, ktorý v praxi nakoniec nikdy nefungoval, je svetelná kontrolka na hodinách so symbolom antény. Hodiny typu EH 40 nie sú vybavené záložnou batériou udržiavajúcou ich chod pri výpadku elektrického napájania, je preto vhodné doplniť ich externým záložným zdrojom.

Fotografie


Pohľad spredu (zatvorený kryt)

Pohľad spredu (otvorený kryt)

Logo výrobcu s typovým označením

Hlavný vypínač s kontrolkou a poistkou

Rotačný prepínač prevádzkových režimov

Výrobný štítok

Vnútorná časť krytu

Prvky napájania hlavných hodín

Svorkovnica vstupnej a výstupnej kabeláže

Matičná doska

Riadiaci panel s matičnou doskou (bočný pohľad)

Hlavné hodiny EH 40 (celkový pohľad)


Videá

PRAGOTRON EH 40 (minútové impulzy)

PRAGOTRON EH 40 (minútové impulzy)
PRAGOTRON EH 40 (zrýchlené impulzy)

PRAGOTRON EH 40 (zrýchlené impulzy)


Na stiahnutie


HLAVNÉ HODINY
leták