Popis  DK 3N 
Stručný popis

Dochádzkové hodiny s označením DK 3N slúžia na sledovanie príchodov a odchodov zamestnancov na pracovisku na začiatku a konci pracovnej zmeny, prípadne počas pracovných prestávok, pomocou papierových dochádzkových kariet. V minulosti boli dochádzkové hodiny tohto typu používané takmer vo všetkých veľkých podnikoch a úradoch v bývalom Československu. V súčasnosti ich postupne nahrádzajú modernejšie dochádzkové systémy, väčšinou s čítačkami bezkontaktných čipových kariet.

Typové označenie: DK 3N   Rozmery (dĺžka / výška / hĺbka): 400 mm / 300 mm / 250 mm
Rok výroby: 197x   Hmotnosť:
Napájanie: 220 V (50 Hz)   Farebné prevedenie krytu: kladivkové šedé
Ovládanie: minútové polarizované impulzy (24 V)   Označovanie dochádzkových kariet: manuálne


Detailný popis

Konštrukcia:
Kryt dochádzkových hodín DK 3N je zhotovený z tvarovaných plechových častí zvarených do jedného celku. Dominantným prvkom prednej časti krytu je štvorcový otvor s rámčekom chrómovej farby pre ciferník kontrolných hodín prekrytý priehľadným sklom. V hornej časti tohto krytu sa nachádza pozdĺžny otvor pre pohyblivú štrbinu na zasunutie dochádzkovej karty. Na ľavej bočnej strane krytu je umiestnený výrez pre páku slúžiacu na označovanie príchodov a odchodov. Plechový kryt je uchytený na zadnej stene hodín prostredníctvom dvoch plechových jazýčkov (v hornej časti) a uzamykateľného zámku so západkami (v dolnej časti).
Na zadnej stene hodín s otvormi pre ich zavesenie na stenu je upevnený zložitý mechanizmus dochádzkových hodín pozostávajúci z viacerých funkčných častí a množstva ozubených prevodov a hriadeľov, ktorými sú tieto časti vzájomne prepojené. V pravej časti tohto mechanizmu sa nachádza hodinový strojček zložený z cievok a magnetu, elektromotorový pohon hodinového mechanizmu so zotrvačníkom, ovládanie horizontálneho pohybu štrbiny pre vkladanie dochádzkových kariet a ozubené prevody mechanizmu kontrolných hodín. Ľavá časť mechanizmu obsahuje kovové razidlo s farbiacou páskou a pákovým ovládaním a ozubený prevod upravujúci vertikálnu polohu spodného okraja rámika, do ktorého sa dochádzkové karty zasúvajú.
Výrobný štítok hodín je pripevnený na vnútornej strane zadnej steny hodín (pod krytom).

Princíp funkcie:
Mechanizmus hodín je ovládaný minútovými polarizovanými impulzami z hlavných hodín (HH 100, ESH-3 a pod.) privádzanými dvojžilovým káblom na cievky hodinového strojčeka (tzv. systém jednotného času). Cievky strojčeka v závislosti od meniacej sa polarity impulzov striedavo priťahujú póly magnetu, ktorý kolískovým pohybom prostredníctvom zarážky každú minútu na krátky čas uvoľňí ozubený prevod poháňaný zotrvačníkom. Pohyb ozubeného prevodu sa prostredníctvom hriadeľov prenáša na mechanizmus analógových kontrolných hodín, ovládajúci chod minútovej a hodinovej ručičky a zároveň na mechanizmus razidla, ktorý prestaví čas vytlačený raznicou na dochádzkovú kartu pri zatlačení páky na ľavej strane dochádzkových hodín. Dochádzkové hodiny DK 3N okrem aktuálneho času na dochádzkovú kartu razia zároveň aj poradové číslo dňa v týždni (označené rímskymi číslicami I - VII). Zmena polohy tejto raznice je ovládaná pri prechode na nasledujúci deň pomocou páčky a ozubeného kolesa s 21 zubami označenými rímskymi číslicami (3 x I - VII) umiestneného na pravej strane mechanizmu v priestore pod hodinovým strojčekom.
Zotrvačník poháňajúci mechanizmus hodín je napínaný elektromotorom napájaným napätím 220 V. V prípade výpadku napájania je možné zotrvačník napnúť aj kľukou zasunutou na hriadeľ cez otvor umiestnený na pravej strane krytu. Úplné napnutie zotrvačníka umožňuje prevádzku dochádzkových hodín bez elektrického napájania počas niekoľkých dní.
Horizontálna poloha štrbiny pre vkladanie dochádzkových kariet určujúca tlač časových údajov do jednotlivých stĺpcov (príchod dopoludnia, odchod dopoludnia, príchod odpoludnia, odchod odpoludnia) je v priebehu dňa upravovaná pružinou ovládanou mechanizmom umiestneným na pravej strane hodín vedĺa motorčeka so zotrvačníkom. Pružina je prichytená na páčke s valčekom, ktorý sa kĺže po hrane veľkého hliníkového valca so schodovitým okrajom rotujúceho prostredníctvom ozubených prevodov súbežne s chodom hodín. Valček po dosiahnutí okraja každého schodu prepadne o jednu úroveň nižšie, čím pružine umožní pritiahnuť štrbinu o jednu polohu smerom doľava. Čas, pri ktorom k posunutiu štrbiny dôjde, je možné prispôsobiť úpravou dĺžky jednotlivých schodov prostredníctvom nastaviteľných plechových častí upevnených na valci skrutkami. Do polohy zodpovedajúcej stĺpcu "Príchod dopoludnia" sa štrbina vráti v nočných hodinách pomocou šikmého okraja hliníkového valca umožňujúceho návrat valčeka na pôvodnú úroveň. Polohu štrbiny môže zamestnanec v prípade potreby zmeniť manuálne ručným zarovnaním jej pravého okraja podľa štítka s popisom umiestneneného vedľa otvoru na hornej strane krytu.
Rozlišovanie riadku dochádzkovej karty, do ktorého má byť časový údaj vyrazený, je zabezpečené mechanizmom umiestneným v priestore za razidlom s farbiacou páskou. Tento mechanizmus pomocou ozubeného kolesa a hrebeňa zdvíha pri prechode na ďalší deň úroveň spodného okraja rámika, do ktorého sa cez štrbinu vkladá dochádzková karta. Striedavo po 15, resp. 16 riadkoch (zodpovedajúcich 1. - 15. dňu v mesiaci na jednej strane a 16. - 31. dňu v mesiaci na druhej strane dochádzkovej karty) okraj rámika vďaka chýbajúcemu ozubeniu prepadne späť do spodnej polohy. Páčka s pružinou posúvajúca mechanizmus pomocou ozubeného kola so 16 číselne označenými zubami, pomocou ktorej je možné nastaviť požadovanú polohu spodného okraja rámika ručne, je prístupná po odstránení krytu hodín v spodnej časti ľavej strany hodinového mechanizmu.
Nastavenie správneho času na hodinách je možné vykonať po odstránení krytu zatlačením páčky uvoľňujúcej ozubený prevod hodín od zarážky na hodinovom strojčeku. Presné nastavenie času je vďaka slabej citlivosti tohto mechanizmu jednoduchšie dokončiť manuálnym preklápaním kolísky hodinového strojčeka.

Fotografie


Predná strana hodín

Zadná strana hodín

Ľavá strana hodín s raziacou pákou

Pravá strana hodín s otvorom na kľuku

Dochádzkové hodiny DK 3N zvrchu

Štrbina pre vkladanie dochádzkových kariet

Ciferník analógových kontrolných hodín

Vnútro plechového krytu

Zámok na uchytenie krytu so zapadkami

Výrobný štítok

Celkový pohľad na hodinový mechanizmus zvrchu

Hodinový strojček s ozubenými prevodmi

Mechanizmus kontrolných hodín

Razidlo s farbiacou páskou zpredu

Razidlo s farbiacou páskou zospodu

Páka na označovanie dochádzkových kariet

Ozubené koleso s označením dní v týždni

Pravá časť hodinového mechanizmu so zotrvačníkom a ozubenými prevodmi

Motorček pre napínanie zotrvačníka a ozubené prevody zpredu

Hliníkový valec mechanizmu pre ovládanie polohy štrbiny

Valček prechádzajúci po schodovitom okraji hliníkového valca

Šikmý okraj umožňujúci návrat valčeka na pôvodnú úroveň

Ozubené koleso a hrebeň mechanizmu posúvania riadkov

Páčka s ozubeným kolesom na ľavej strane mechanizmu