Popis  BALENIE A OZNAČOVANIE VÝROBKOV ZNAČKY PRAGOTRONCieľom tohto článku je zdokumentovanie spôsobu balenia a označovania výrobkov podniku Elektročas, resp. Pragotron využívaných v systémoch jednotného času.

Balenie výrobkov

Nakoľko odberateľmi výrobkov podniku Elektročas / Pragotron boli prakticky výhradne národné podniky a organizácie, bol spôsob ich balenia, narozdiel od väčšiny výrobkov určených pre predaj v maloobchodnej sieti, z hľadiska dizajnu pomerne jednoduchý. Na balenie hlavných, podružných či dochádzkových hodín pre systémy jednotného času vrátane rôzneho príslušenstva používal výrobca charakteristické škatule z kartónového papiera zapečatené pomocou papierovej lepiacej pásky s jeho logom a názvom.


Výrobky podniku Pragotron v originálnom balení
(vľavo PK 27 a C 301, vpravo IPJ 0612)

Analógové hodiny C 301 v originálnom baleníPôvodné kartónové balenie kontrolných hodín s logom národného podniku ElektročasDetail lepiacej pásky výrobcu s nápisom Pragotron


Označovanie výrobkov

Identifikáciu výrobkov Elektročas / Pragotron na škatuli zabezpečovala biela etiketa, zvyčajne s predtlačeným typovým označením, ktoré bolo následne doplnené ďalšími údajmi - výrobným číslom, údajom o prevádzkovom napätí, o krajine určenia, prípadne aj o počte kusov v balení či farebnom prevedení. Tieto údaje sa na etikety dotláčali pomocou na to určených pečiatok alebo vpisovali ručne.


Označenie na balení výrobkov P 42, P 423, SB-24A a PE 403n dokumentuje priebežný vývoj etikety vzhľadom na postupné zmeny názvu výrobcu.Etikety na škatuliach k hodinám PV 301 a PPH 414

Balenie listových hodín IPJ 0612 s pôvodnými etiketami